Máte záujem o dlhodobú spoluprácu?

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov Vám odporúča bezplatnú konzultáciu s našimi detektívmi. V prípade naliehavých prípadov nám zavolajte.

Uvádzaná priemerná cena je len priemer cien, ktoré už v minulosti klienti za riešenie jednotlivých prípadov zaplatili.

Trápia Vás pokusy konkurencie o získanie citlivých materiálov?

Podniková špionáž je rastúcou hrozbou pre inovatívne firmy. Vyskytuje sa vo forme telefónnych alebo dátových prenosov, ale aj prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli prijatí na poskytovanie dôverných informácií. Takéto pokusy sú často zamerané na získanie technológií, informácií, alebo iných prostriedkov na konkurenčnú výhodu. Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov ponúka službu firemná kontrarozviedka, ktorá vám pomôže analyzovať zraniteľnosť vašej firmy a implementuje technické a organizačné riešenia na ochranu pred nezákonným zhromažďovaním spravodajských informácií.
Firemná kontrarozviedka súkromný detektív Bratislava

Najčastejšie otázky

Máme podozrenie, že jeden z našich zamestnancov vynáša informácie konkurenčnej firme. Aký by ste navrhli postup?

Riešenie prípadu závisí od typu informácií, ktoré sa pravdepodobne dostávajú ku konkurencií. Vo väčšine prípadov sú to informácie, ktoré sa týkajú pripravovaných kampaní, alebo projektov. V prípade ak má vedenie firmy podozrenie, že konkrétny zamestnanec vynáša citlivé informácie, nasledovalo by podrobné monitorovanie podozrivého zamestnanca, ako sa správa vo voľnom čase, s kým sa stretáva a či nemá nejaké väzby na nejakého zo zamestnancov, alebo vedenia konkurenčnej firmy. Ak by zistené informácie nedokazovali spojitosť zamestnanca a konkurenčnej firmy nasledovalo by interné šetrenie a preverenie priestorov firmy proti odposluchom.

V našej firme sme mali pokusy o získanie citlivých informácií. Vedeli by ste pôvodcov lokalizovať a zistiť pre koho pracujú?

V prípade, ak máte videozáznam, fotografiu alebo ŠPZ vozidla podozrivej osoby, vieme zahájiť vyšetrovanie. Po zistení totožnosti bude nasledovať monitorovanie osoby a bude sa zaznamenávať, ako sa osoba správa vo voľnom čase, s kým sa stretáva a či nemá nejaké väzby na nejakého zo zamestnancov vašej, alebo konkurenčnej firmy.

Bolo by možné s vami dlhodobo spolupracovať a vyhradiť jedného alebo dvoch detektívov s technikou, iba pre záujmy našej firmy?

Áno, aj takéto služby poskytujeme. Tak ako si rôzne firmy najímajú súkromnú bezpečnostnú službu, vedia si najať aj súkromného detektíva. Pri dlhodobej spolupráci sa účtujú výrazne nižšie poplatky za vykonávanú detektívnu činnosť ale treba si uvedomiť, že detektív pracuje neustále v utajení a každá požiadavka na detektívnu činnosť sa bude riešiť priamo cez našu Asociáciu.

Najčastejšie otázky

Máme podozrenie, že jeden z našich zamestnancov vynáša informácie konkurenčnej firme. Aký by ste navrhli postup?

Riešenie prípadu závisí od typu informácií, ktoré sa pravdepodobne dostávajú ku konkurencií. Vo väčšine prípadov sú to informácie, ktoré sa týkajú pripravovaných kampaní, alebo projektov. V prípade ak má vedenie firmy podozrenie, že konkrétny zamestnanec vynáša citlivé informácie, nasledovalo by podrobné monitorovanie podozrivého zamestnanca, ako sa správa vo voľnom čase, s kým sa stretáva a či nemá nejaké väzby na nejakého zo zamestnancov, alebo vedenia konkurenčnej firmy. Ak by zistené informácie nedokazovali spojitosť zamestnanca a konkurenčnej firmy nasledovalo by interné šetrenie a preverenie priestorov firmy proti odposluchom.

V našej firme sme mali pokusy o získanie citlivých informácií. Vedeli by ste pôvodcov lokalizovať a zistiť pre koho pracujú?

V prípade, ak máte videozáznam, fotografiu alebo ŠPZ vozidla podozrivej osoby, vieme zahájiť vyšetrovanie. Po zistení totožnosti bude nasledovať monitorovanie osoby a bude sa zaznamenávať, ako sa osoba správa vo voľnom čase, s kým sa stretáva a či nemá nejaké väzby na nejakého zo zamestnancov vašej, alebo konkurenčnej firmy.

Bolo by možné s vami dlhodobo spolupracovať a vyhradiť jedného alebo dvoch detektívov s technikou, iba pre záujmy našej firmy?

Áno, aj takéto služby poskytujeme. Tak ako si rôzne firmy najímajú súkromnú bezpečnostnú službu, vedia si najať aj súkromného detektíva. Pri dlhodobej spolupráci sa účtujú výrazne nižšie poplatky za vykonávanú detektívnu činnosť ale treba si uvedomiť, že detektív pracuje neustále v utajení a každá požiadavka na detektívnu činnosť sa bude riešiť priamo cez našu Asociáciu.

A čo cena?

Cena detektívnej služby

Cena služby závisí od druhu, rozsahu a náročnosti služby.

Cena sa stanovuje po osobnom stretnutí

Cena detektívnej služby

Cena služby závisí od druhu, rozsahu a náročnosti služby.

Hodinová detektívna sadzba: 20 EUR /hod

Použitie vozidla: 0,40 EUR /km