Chcete chrániť Váš firemný majetok?

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov Vám odporúča bezplatnú konzultáciu s našimi detektívmi. V prípade naliehavých prípadov nám zavolajte.

Uvádzaná priemerná cena je len priemer cien, ktoré už v minulosti klienti za riešenie jednotlivých prípadov zaplatili.

Je Váš firemný majetok vystavený riziku kriminality?

Zamestnanci sú vnímaní ako najpravdepodobnejší páchatelia krádeží. Prieskum ukazuje fakt, že spoločnosti si uvedomujú, že ich zamestnanci predstavujú najvyššie riziko ako aktéri krádeže tovaru, keďže zamestnanci majú v rámci bežného výkonu práce stály prístup k firemnému majetku. Prípady, ktoré sme vyšetrovali pre našich klientov naznačili, že riziko zvyšujú tlaky, ktoré súčasná turbulentná ekonomická situácia v strednej a vo východnej Európe kladie na zamestnanca, ktorý sa čoraz viac obáva o svoje zamestnanie.
Dokážeme diskrétne monitorovať Vaše firemné priestory, činnosť zamestnancov, ich telefonickú, e-mailovú a osobnú komunikáciu. Preveríme konanie podozrivých osôb, zabezpečíme informácie pre vyvodenie potrebných opatrení v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti.
Krádeže vo firmách, Súkromný detektív

Najčastejšie otázky

V jednej z našich pobočiek supermarketu dochádza k veľkému počtu chýbajúceho tovaru. Máme podozrenie, že tovar odcudzujú naši zamestnanci. Vedel by súkromný detektív zistiť, kde tento tovar končí?

Určite áno. Tento typ prípadu riešime čoraz častejšie. V minulosti sme dokonca odhalili organizovanú skupinu zamestnancov, v ktorej figuroval aj pracovník SBS. Títo zamestnanci masovo odcudzovali tovar, za účelom vlastného obohatenia a reťazcu každý mesiac vznikala niekoľko tisícová škoda. Keďže sa jednalo o pokračovací trestný čin krádeže, naši detektívi pripravili správu s dôkazovým materiálom pre orgány činné v trestnom konaní. Po ukončení detektívnej činnosti sme vykonali potrebné opatrenia v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti poškodenej firmy.

Zaoberáte sa aj krádežami firmených dát?

Áno zaoberáme. Krádeže firemných dát sú vo väčšine prípadov spôsobované zamestnancami, ktorí majú v rámci bežného výkonu práce stály prístup k citlivým firemným informáciám. Pravidelné vyhodnocovanie rizík je kľúčové a malo by byť rozšírené na kontrolu implementácie nových protiopatrení, voči krádeži dát. Taktiež si pozrite službu Firemná kontrarozviedka.

Najčastejšie otázky

V jednej z našich pobočiek supermarketu dochádza k veľkému počtu chýbajúceho tovaru. Máme podozrenie, že tovar odcudzujú naši zamestnanci. Vedel by súkromný detektív zistiť, kde tento tovar končí?

Určite áno. Tento typ prípadu riešime čoraz častejšie. V minulosti sme dokonca odhalili organizovanú skupinu zamestnancov, v ktorej figuroval aj pracovník SBS. Títo zamestnanci masovo odcudzovali tovar, za účelom vlastného obohatenia a reťazcu každý mesiac vznikala niekoľko tisícová škoda. Keďže sa jednalo o pokračovací trestný čin krádeže, naši detektívi pripravili správu s dôkazovým materiálom pre orgány činné v trestnom konaní. Po ukončení detektívnej činnosti sme vykonali potrebné opatrenia v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti poškodenej firmy.

Zaoberáte sa aj krádežami firmených dát?

Áno zaoberáme. Krádeže firemných dát sú vo väčšine prípadov spôsobované zamestnancami, ktorí majú v rámci bežného výkonu práce stály prístup k citlivým firemným informáciám. Pravidelné vyhodnocovanie rizík je kľúčové a malo by byť rozšírené na kontrolu implementácie nových protiopatrení, voči krádeži dát. Taktiež si pozrite službu Firemná kontrarozviedka.

A čo cena?

Cena detektívnej služby

Cena služby závisí od druhu, rozsahu a náročnosti služby.

Cena sa stanovuje po osobnom stretnutí