Chcete preveriť Vášho obchodného partnera?

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov Vám odporúča bezplatnú konzultáciu s našimi detektívmi. V prípade naliehavých prípadov nám zavolajte.

Uvádzaná priemerná cena je len priemer cien, ktoré už v minulosti klienti za riešenie jednotlivých prípadov zaplatili.

Chcete nadviazať spoluprácu s novými dodávateľmi a odberateľmi, alebo potrebujete preveriť nového obchodného partnera?

Preverovanie firiem a jednotlivcov spočíva v analýze a dôkladnom preskúmaní informácií. Patria k nim napríklad preverenie minulosti subjektu. Pri fyzických osobách sa jedná o podrobné preverenie bývalých zamestnaní, trvalých a prechodných pobytov, registra trestov a policajných záznamov. Pri podrobnom preverení právnických osôb sa naši detektívi zamerajú na preverenie vzťahov a obchodných väzieb medzi kľúčovými osobami obchodného partnera a ďalšími firmami a odhalenie skrytých prepojení, integrita osôb reprezentujúcich obchodných partnerov a preverenie, či obchodný partner nie je spriaznený a prepojený s ďalšími obchodnými partnermi.
Previerka obchodných partnerov, Preverenie obchodných partnerov, súkromný detektív

Najčastejšie otázky

V našej spoločnosti obsadzujeme pozíciu asistenta generálneho riaditeľa. Máme vybraných niekoľko kandidátov. Môžete preveriť ich minulosť, osobný život a možné styky a prepojenia s konkurenciou?

Áno môžeme. Tento typ prípadu riešime najčastejšie. Pri preverovaní kladieme dôraz na splnenie požiadavky klienta. Monitorovanie osoby a jej každodenné zvyklosti prezradia s akým partnerom budete v budúcnosti spolupracovať. Taktiež preveríme informácie uvádzané v životopise a minulosť osoby.

Sme investičná skupina a plánujeme investovať do jedného z vybraných projektov. Vedeli by ste preveriť osoby z pozadia tohto projektu?

Určite áno. Zistené informácie o budúcich obchodných partneroch môžu ušetriť desiatky až stovky tisíc eur. Preveríme každé prepojenia osôb a zistíme spoľahlivosť vašich budúcich obchodných partnerov.

Každoročne poskytujeme finančné dary jednej Slovenskej nadácií. Viete nám zistiť, či naše peniaze končia v dobrých rukách?

Áno vieme. Podvody hrozia všade tam, kde sú ľudia a preto pri vyšetrovaní každého prípadu preverujeme aj korupčné správanie. Preveríme osoby, ktoré narábajú s majetkom nadácie a vyhodnotíme, či vaše peniaze končia v dobrých rukách.

Najčastejšie otázky

V našej spoločnosti obsadzujeme pozíciu asistenta generálneho riaditeľa. Máme vybraných niekoľko kandidátov. Môžete preveriť ich minulosť, osobný život a možné styky a prepojenia s konkurenciou?

Áno môžeme. Tento typ prípadu riešime najčastejšie. Pri preverovaní kladieme dôraz na splnenie požiadavky klienta. Monitorovanie osoby a jej každodenné zvyklosti prezradia s akým partnerom budete v budúcnosti spolupracovať. Taktiež preveríme informácie uvádzané v životopise a minulosť osoby.

Sme investičná skupina a plánujeme investovať do jedného z vybraných projektov. Vedeli by ste preveriť osoby z pozadia tohto projektu?

Určite áno. Zistené informácie o budúcich obchodných partneroch môžu ušetriť desiatky až stovky tisíc eur. Preveríme každé prepojenia osôb a zistíme spoľahlivosť vašich budúcich obchodných partnerov.

Každoročne poskytujeme finančné dary jednej Slovenskej nadácií. Viete nám zistiť, či naše peniaze končia v dobrých rukách?

Áno vieme. Podvody hrozia všade tam, kde sú ľudia a preto pri vyšetrovaní každého prípadu preverujeme aj korupčné správanie. Preveríme osoby, ktoré narábajú s majetkom nadácie a vyhodnotíme, či vaše peniaze končia v dobrých rukách.

A čo cena?

Cena detektívnej služby

Cena služby závisí od druhu, rozsahu a náročnosti služby.

Cena sa stanovuje po osobnom stretnutí