Získame všetky potrebné informácie

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov Vám odporúča bezplatnú konzultáciu s našimi detektívmi. V prípade naliehavých prípadov nám zavolajte.

Odhalenie a získanie kompromitujúcich materiálov je časovo náročný proces.

Pri získavaní kompromitujúcich materiálov súkromný detektív využíva špeciálnu techniku a trávi viac času v teréne. Detektívna služba sa začína po osobnej konzultácií a zaplatení zálohy. Pre získanie materiálov sa začína (minimálne) s 2-týždňovým monitorovacím procesom, počas ktorého je objednávateľ neustále informovaný o stave prác a službu môže kedykoľvek zastaviť. Detektívna služba sa ukončí po získaní potrebných materiálov/dôkazov.
Získavanie kompromitujúcich materiálov, Súkromný detektív

Najčastejšie otázky

Po rozvode mojej exmanželke zverili do opatere naše deti. Viem že sa stretáva s drogovo závislými ľuďmi a možno tiež droguje. Bolo by možné získať dôkazy, ktoré by som použil na súde a docieliť to, aby zverili deti do mojej výchovy?

Určite áno. Pri získavaní kompromitujúcich materiálov väčšinou riešime takýto typ prípadu. Z tohto dôvodu vedieme diskrétne vyšetrovanie, ktoré vám pomôže pokračovať vo vašom bežnom každodennom živote.

Môj sused je chorobný zberač odpadkov a v celom dome máme neskutočný smrad. Vedel by súkromný detektív získať dôkazy, ako smeti každodenne hromadí?

Samozrejme. Aj takýto typ prípadov riešime a máme dostatočné skúsenosti na ich vyriešenie. Väčšinou sa jedná o starých ľudí, ktorí vedú samotársky život. Chorobné zbieranie odpadkov alebo zvierat môže byť prejavom duševnej poruchy.

Moja mama si našla o 20 rokov mladšieho priateľa a myslím si, že nás chce postupom času obrať o majetok. Vedel by mi súkromný detektív zistiť čo to je za človeka a aké má úmysly?

Určite áno. Preverenie minulosti osôb je jednou z úloh súkromného detektíva. Na celom svete fungujú organizované skupiny, ktoré sa zameriavajú na starších ľudí alebo dôchodcov, ktorí sú osamelí a majú majetky. Informácie o zraniteľných ľuďoch sa dajú veľmi ľahko zistiť a po čase sa dajú zmanipulovať, napríklad za vidinou novej “lásky”.

Môžem sa spoľahnúť na vašu diskrétnosť?

Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu detektívnej služby sa odovzdávajú osobne. Dokonca každý detektív má zo zákona mlčanlivosť.