Členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov vám zabezpečí nové možnosti, kontakty a podporu jej členov.

Členom našej Asociácie sa môže stať iba vybraný Súkromný detektív/vyšetrovateľ s platným preukazom odbornej spôsobilosti a vybraná Slovenská detektívna kancelária s platnou licenciou na prevádzkovanie detektívnych služieb.

Výhody členstva

Benefity členstva

  • Členstvo v jedinej Asociácií ktorá združuje iba detektívny odbor
  • Sprostredkovanie detektívnych služieb na celom území SR a v zahraničí
  • Preukaz súkromného detektíva
  • Uzavretá diskusia o všeobecných novinkách a operatívno-technických prostriedkov
  • Pomoc pri šetrení jednotlivých prípadov
  • a iné…

Členské poplatky

Členský poplatok slúži na efektívne fungovanie a rozvoj našej Asociácie. .

Členský poplatok za jedného súkromného detektíva je 200 € /ročne

Žiadosť o členstvo v Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Vaše meno:

Email:

Doplnkové informácie

Mesto v ktorom pôsobíte:

Vaše skúsenosti s detektívnymi službami:

Poznámky:

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov (www.sasd.sk).

Žiadosť o členstvo v Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Vaše meno:

Email:

Doplnkové informácie

Mesto v ktorom pôsobíte:

Vaše skúsenosti s detektívnymi službami:

Poznámky:

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov (www.sasd.sk).