Poskytuje naša Asociácia detektívne služby?

Naše občianske združenie samo o sebe nemôže poskytovať detektívne služby, pretože sme profesijná organizácia združujúca jednotlivcov a nemáme vydanú licenciu na jej poskytovanie…

Avšak môžeme vám odporučiť spoľahlivú detektívnu kanceláriu, ktorá kladie dôraz na profesionalitu a zaručiť sa za jej poskytované služby. Taktiež byť vašim garantom pri objednávke detektívnej služby.

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov zastrešuje iba profesionálov na plný úväzok s dlhoročnou detektívnou praxou.

Niektorí z našich členov pravidelne školia príslušníkov štátnych sledovacích útvarov v rámci Európskeho bezpečnostného programu „Školenia pre útvary špeciálnych činností“.

Združujeme profesionálov na plný úväzok...

Našich členov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Monitorovacia skupina

Vačšina našich členov sú bývalí príslušníci spravodajských služieb, ktorí aktívne pôsobili v špeciálnych sledovacích útvaroch. Skúsenosti, ktoré za svoju kariéru nadobudli, dnes využívaju v súkromnom sektore ako súkromní detektívi.

Technická skupina

Pokročilé odposluchy, skryté kamery, technicky upravené vozidlá alebo iná spravodajská technika nás drží o niekoľko krokov popredu. Zastrešujeme taktiež osoby, ktoré sa špecializujú na vzdialený monitoring cieľovej osoby alebo miesta.

Spolupracujeme

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tel: +421 (0)2 9090 5345
Threema ID: J496E2Z4

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava