Spájanie Odbornosti, Inovácie a Integrity

Jedným z cieľov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je podporovať svojich členov v rozvoji, vzdelávaní a zdokonalení sa vo svojej profesii, pri zachovaní vysokých etických štandardov.

Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

+30

Viac ako 30 odborníkov na spravodajskú, technickú a analytickú činnosť