Pár slov o našej Asociácií

Jednou z našich hlavných priorít je zabezpečiť, aby naši členovia poskytovali kvalitné služby a aby boli dostatočne odborní a zodpovední.

Preto naši členovia musia splniť prísne kritériá a požiadavky, aby sa mohli stať súčasťou našej Asociácie. Vyžadujeme od nich aj dodržiavanie etických a profesionálnych noriem, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť a dôvernosť našim klientom.

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov zastrešuje iba profesionálov na plný úväzok s dlhoročnou detektívnou praxou.

Niektorí z našich členov pravidelne školia príslušníkov štátnych sledovacích útvarov v rámci Európskeho bezpečnostného programu „Školenia pre útvary špeciálnych činností“.

Združujeme profesionálov na plný úväzok...

Našich členov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Monitorovacia skupina

Vačšina našich členov sú bývalí príslušníci spravodajských služieb, ktorí aktívne pôsobili v špeciálnych sledovacích útvaroch.

Získané skúsenosti a odbornosti z ich kariéry v štátnom sektore dnes uplatňujú ako súkromní detektívi v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Tieto bohaté skúsenosti a znalosti im umožňujú riešiť rôzne druhy prípadov, od osobných až po firemné, s efektívnym a profesionálnym spôsobom. Naši členovia sú schopní analyzovať zložité situácie a navrhovať riešenia, ktoré sú špecificky prispôsobené potrebám klienta.

Technická skupina

Vyspelé špionážne zariadenia, skryté kamery, technologicky upravené vozidlá a iné špeciálne zariadenia poskytujú náskok našim členom pred konkurenciou.

Okrem toho zastupujeme aj odborníkov, ktorí sa špecializujú na diaľkový dohľad nad cieľovými osobami alebo lokalitami.

Spolupracujeme

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tel: 02/90 90 53 45
Threema ID: J496E2Z4

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava