Kto sme a čo robíme

Slovenskú Asociáciu Súkromných Detektívov založili v roku 2016 traja bývalí spravodajskí dôstojníci, ktorí po svojej kariére prešli do súkromného sektora.

Asociácia od svojho vzniku výrazne posunula Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydáva preukazy súkromných detektívov.

Koho združujeme?

Primárne sa zameriavame na združovanie súkromných detektívov a detektívnych kancelárií. Týmto však náš rozsah členstva nekončí. Združujeme aj iné relevantné subjekty, ktoré majú záujem o prístup k našim interným projektom. Táto diverzifikácia členstva nám umožňuje udržiavať synergiu medzi rôznymi odbornými skupinami a poskytovať našim partnerom príležitosť pre rozvoj a inováciu.

O nás - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Asosciácia úspešne realizovala množstvo interných projektov. Za jej najvýznamnejší počin možno považovať systém INVYS – Inteligentný vyhľadávací systém. Tento inovatívny systém využíva umelú inteligenciu na analýzu kľúčových databáz nevyhnutných na vyhľadávanie informácií o osobách a firmách v rámci Slovenskej republiky. Systém aktívne využívajú súkromní detektívi a investigatívni novinári na podporu svojej investigatívnej práce.

Taktiež spustila začiatkom roka 2023 projekt s názvom Detektívny Blog. Tento blog je vytvorený s cieľom pokrývať široké spektrum tém súvisiacich s detektívnou a špionážnou oblasťou. Umožňuje rozšírenie vedomostí a porozumenia týchto tém pre širšiu verejnosti

Kto stojí za Asociáciou?

Lukáš H.

Predseda

Mgr. Lukáš Tomík

Podpredseda & CEO

Mgr. Peter Kováčik

Podpredseda 

Ing. Andrej N.

Riaditeľ IT oddelenia

Ďalších členov
+ 0

S cieľom udržať hranicu medzi pracovnými záležitosťami a súkromím, niektoré mená vedenia SASD nie sú verejne dostupné. Zároveň zabezpečujeme, že všetky naše činnosti sú zamerané na udržiavanie najvyšších štandardov profesionality, dôvernosti a etiky v našom sektore.

Hlavným cieľom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je rozvíjať projekty, ktoré nesú punc dôveryhodnosti a preukazujú záväzok zachovávať súkromie používateľov tým, že neposkytnú logy tretím stranám.