google recenzia

Nahlásenie podvodu

Nahlásenie podvodu

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

Už viac ako 7 rokov používame pokročilé technológie na identifikáciu a sledovanie digitálnych stôp, ktoré vedú k úspešnému odhaleniu skutočných osôb stojacich za podvodnými aktivitami.

Nahlásenie internetového podvodu
Súkromný detektív

+30

Vieme poskytnúť komplexné riešenia na odhalenie identity internetových podvodníkov.

Potrebujete odbornú pomoc pri odhalení podvodníka?

Vaše kontaktné údaje, kde vás budeme kontaktovať

Pokročilé Digitálne Nástroje na Lokalizáciu Podvodníkov

V súčasnej dobe, keď digitálna komunikácia a online platformy dominujú našim životom, internetové podvody predstavujú závažnú hrozbu. Naša Asociácia poskytuje špecializované služby na odhalenie identity internetových podvodníkov. Využívame pokročilé digitálne nástroje a metódy, ktoré sú bežne používané spravodajskými službami. Naším cieľom je lokalizácia a identifikácia podvodníkov, aby sme pomohli dostať sa späť k peniazom obetiam kyberkriminality.

Naša práca sa opiera o využitie najmodernejších technológií a analytických metód, ktoré umožňujú efektívne sledovanie digitálnych stôp. Tieto nástroje zahŕňajú trekovanie IP adries podvodníkov, geo-lokáciu, analýzu metadát, sledovanie sociálnych sietí a forenznú analýzu. Sledovanie IP adries použitých podvodníkmi je jednou z prvých a najdôležitejších metód. Pomocou pokročilých techník dokážeme zistiť fyzickú polohu zariadení spojených s konkrétnymi IP adresami, následne túto informáciu vieme zákonne doložiť OČTK (Orgánom činným v trestnom konaní). Využitím geo-lokačných technológií môžeme presne určiť miesto, odkiaľ bola aktivita vykonaná alebo je vykonávaná, čo často vedie k identifikácii podozrivých osôb.

 1. Trackovanie IP a Geo-lokácia

  • IP Trackovanie: Sledovanie IP adries použitých podvodníkmi je jednou z prvých a najdôležitejších metód. Pomocou pokročilých techník dokážeme zistiť fyzickú polohu zariadení spojených s konkrétnymi IP adresami.
  • Geo-lokácia: Využitím geo-lokačných technológií môžeme presne určiť miesto, odkiaľ bola aktivita vykonaná, čo často vedie k identifikácii podozrivých osôb.
 2. Analýza Metadát

  • Metadáta e-mailov: Skúmanie hlavičiek e-mailov a iných metadát môže odhaliť informácie o serveroch, ktoré správy prenášali, a poskytnúť stopy k pôvodcovi.
  • Sociálne siete a online fóra: Analýza aktivít a metadát na sociálnych sieťach a online fórach nám umožňuje získať dôležité informácie o podozrivých osobách.
 3. Sledovanie Sociálnych Sietí

  • Profilová analýza: Analyzujeme verejne dostupné profily a správanie podozrivých osôb na sociálnych sieťach. Dokážeme identifikovať vzorce správania, spojenia a prípadné falošné profily.
  • Monitorovanie komunikácie: Sledovanie verejných komunikácií a interakcií na sociálnych sieťach poskytuje dodatočné dôkazy a súvislosti.
 4. Forenzná Analýza

  • Digitálne zariadenia: Vykonávame forenznú analýzu digitálnych zariadení, ako sú počítače, smartfóny a iné elektronické zariadenia. Táto analýza zahŕňa obnovu zmazaných dát, analýzu súborov a sledovanie dátových stôp.
  • Súbory a dokumenty: Analýza elektronických dokumentov a súborov môže odhaliť kľúčové informácie a stopy vedúce k páchateľovi.

Analýza metadát zahŕňa skúmanie hlavičiek e-mailov a iných metadát, ktoré môžu odhaliť informácie o serveroch, ktoré správy prenášali, a poskytnúť stopy k pôvodcovi. V oblasti sociálnych sietí a online fór analyzujeme aktivity a metadáta na identifikáciu podozrivých osôb. Forenzná analýza digitálnych zariadení, ako sú počítače, smartfóny a iné elektronické zariadenia, zahŕňa obnovu zmazaných dát, analýzu súborov a sledovanie dátových stôp. Analýza elektronických dokumentov a súborov môže odhaliť kľúčové informácie a stopy vedúce k páchateľovi.

Dôkazy Použiteľné v Trestnom Konaní

Dôkazy, ktoré získame prostredníctvom našich metodík, sú zhromažďované a spracúvané v súlade s právnymi normami, aby boli použiteľné v trestnom konaní. Naši odborníci zabezpečujú, aby všetky dôkazy boli získané legálne, pričom dbáme na ich dôveryhodnosť a relevantnosť.

 • Komunikácie: Záznamy o e-mailoch, správach a ďalšej online komunikácii, ktoré môžu slúžiť ako priame dôkazy o podvodnej činnosti.
 • IP logy a geo-lokačné dáta: Detaily o pripojeniach a miestach, odkiaľ boli podvodné aktivity vykonané.
 • Finančné transakcie: Sledovanie a analýza finančných transakcií, ktoré môžu viesť k identifikácii páchateľa.
 • Forenzné analýzy: Výsledky forenzných analýz digitálnych zariadení, ktoré obsahujú kľúčové dôkazy o podvodných aktivitách.

Poradenstvo pri Podaní alebo dopĺňaní Trestného oznámenia

Poskytuje aj komplexné poradenstvo, ktoré je nevyhnutné pri podaní alebo doplnení trestného oznámenia. Naši odborníci môžu pomôcť s:

 1. Prípravou Dokumentácie

  • Podanie trestného oznámenia: Pomáhame pri príprave a spisovaní trestného oznámenia, vrátane zberu a usporiadania všetkých relevantných dôkazov.
  • Dopĺňanie trestného oznámenia: Asistencia pri dopĺňaní existujúcich trestných oznámení na základe nových dôkazov alebo informácií.
 2. Spolupráca s Právnymi Zástupcami a OČTK (Orgánmi Činnými v Trestnom Konaní)

  • Konzultácie: Poskytujeme konzultácie s právnymi zástupcami, aby sme zabezpečili správne a efektívne využitie získaných dôkazov.
  • Podpora počas vyšetrovania: Spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní, poskytujeme technickú a odbornú podporu počas celého vyšetrovania.
 3. Poskytovanie Odborných Posudkov a Výpovedí

  • Odborné posudky: Naši odborníci vypracujú odborné posudky, ktoré môžu byť použité pri súdnych procesoch ako dôkazný materiál.
  • Výpovede: Poskytujeme odborné výpovede a svedectvá pred súdom, ktoré podporia prípad a zabezpečia presvedčivé prezentovanie dôkazov.

Naša Asociácia poskytuje aj komplexné právne poradenstvo, ktoré je nevyhnutné pri podaní alebo doplnení trestného oznámenia. Pomáhame pri príprave a spisovaní trestného oznámenia, vrátane zberu a usporiadania všetkých relevantných dôkazov. Poskytujeme asistenciu pri dopĺňaní existujúcich trestných oznámení na základe nových dôkazov alebo informácií. Naši odborníci poskytujú konzultácie s právnymi zástupcami, aby sme zabezpečili správne a efektívne využitie získaných dôkazov, a spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní, poskytujúc technickú a odbornú podporu počas celého vyšetrovania.

Praktické aspekty a výzvy

Vieme poskytnúť komplexné riešenia na odhalenie identity internetových podvodníkov. Využívame pokročilé technológie a metodiky na získavanie dôkazov, ktoré sú použiteľné v trestnom konaní, a poskytujeme odborné poradenstvo na podporu právnych krokov proti páchateľom. Spoločnými silami môžeme prispieť k zníženiu kyberkriminality a zvýšeniu bezpečnosti v digitálnom prostredí. Naša odbornosť a skúsenosti nám umožňujú efektívne bojovať proti kybernetickým hrozbám a zabezpečiť spravodlivosť pre obete internetových podvodov.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.