Nezávislý detektívny konzultant

Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Mgr. Lukáš Tomík

Odborník v oblasti detektívnej činnosti

K dispozícií

Detektívny konzultant je k dispozícií výhradne pre klientov, ktorí prejavujú konkrétny a seriózny záujem o využitie jeho odborných služieb.

Takáto selektívnosť zabezpečuje kvalitné a cielené poskytnutie konzultačných služieb tým, ktorí ich skutočne potrebujú a oceňujú.

Detektívny konzultant plní úlohu zástupcu klienta pred členskou detektívnou kanceláriou na základe mandátnej zmluvy, čo zaručuje, že identita klienta ostáva v celom procese detektívnej služby utajená. 

Kontakt na konzultanta

Kontakt

Konzultant je k dispozícii od 8:00 do 19:00 celý týždeň.

Referencie

Vzhľadom na špecifickú povahu a diskrétnosť služieb, nie je možné deklarovať ani naznačovať identity klientov, pre ktorých náš detektívny konzultant pracoval či momentálne pracuje.

V krátkosti o konzultantovi

Náš konzultant je finančne nezávislá osoba, ktorá aktívne rozvíja vzťahy so svojimi klientmi, pričom sa špecializuje na poskytovanie odborných rád a konzultácií v oblasti bezpečnosti. V prípade potreby vie operatívne delegovať úlohy jednotlivým členským detektívnym kanceláriam a zabezpečuje tak efektívny servis pri riešení citlivých požiadaviek.

Služby nášho konzultanta využívajú osoby, ktoré cítia, že by mohli čeliť reputačnému riziku alebo majú obavy či nedôveru k tradičným detektívnym kanceláriám z dôvodu možného konfliktu záujmov.

Tak ako každý dôverný vzťah, vzťah medzi klientom a našim konzulantom je založený čisto na podaní ruky. V súčasnej dobe, keď digitálne technológie dominujú mnohým aspektom našich životov, udržiavanie osobného a ľudského kontaktu získava na dôležitosti.  V kontexte konzultačnej činnosti je tento bezprostredný kontakt kľúčový pre efektívnu komunikáciu a porozumenie potrebám klienta. Je to zároveň základný kameň v procese vytvárania dlhodobého partnerstva, kde sú obidve strany rovnocennými partnermi.

Vieme, že môže byť niekedy ťažké zverovať osobné či citlivé záležitosti neznámej osobe. Preto sa náš konzultant usiluje o vytvorenie prostredia, kde sa klient cíti pochopený, rešpektovaný a v bezpečí. 

Odborný záber konzultanta

Odmena za konzultáciu

Odmena za konzultačné služby je dobrovolná a jej výška nie je preddefinovaná. 

Pre konzultanta nie je prioritné finančné ohodnotenie, keďže je finančne nezávislý. Jeho prioritou je budovanie kvalitných a nadštandardných vzťahov s možnosťou dlhodobejšieho partnerstva. Tieto vzťahy vníma ako príležitosť pre diverzifikáciu spolupráce, ktorá môže prekročiť tradičné rámce konzultačných služieb a otvárať nové horizonty v rôznych oblastiach.

Je dôležité zdôrazniť, že ak sa klient rozhodne využiť konkrétne detektívne služby, tie sú účtované oddelene a to na základe podmienok v mandátnej zmluve.