Dlhodobá spolupráca

Dlhodobá spolupráca - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Primárne sa zameriavame na dlhodobé partnerstvá s veľkými korporáciami a podnikmi. Veríme v hodnotu udržateľných vzťahov a kontinuálnej spolupráce.

Naše skúsenosti nie sú limitované len na územie Slovenska. Úspešne sme zrealizovali dlhodobé spolupráce v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.

Hľadáte silného partnera?

Kompetentná osoba má na starosti komunikáciu s našimi partnermi. Táto osoba, často nazývaná aj ako konzultant, zabezpečuje efektívny chod a deleguje úlohy jednotlivým oddeleniam v rámci Asociácie. Konzultant je zodpovedný za správne riadenie zdrojov, časových rámcov a komunikačných kanálov.
Dlhodoba spolupraca Slovenska Asociacia Sukromnych Detektivov
Dlhodoba spolupraca Slovenska Asociacia Sukromnych Detektivov

Naše skúsenosti 

Tieto medzinárodné skúsenosti nám umožnili získať širokospektrálne znalosti v oblasti detektívnej práce. Umožňujú nám prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám a právnym systémom jednotlivých krajín, čo z nás robí spoľahlivého partnera nielen pre domácich, ale aj medzinárodných klientov. Naši členovia sú pripravení riešiť aj tie najzložitejšie prípady. Či už ide o individuálnu požiadavku alebo dlhodobú spoluprácu. Sústredíme sa na kvalitu služieb a vytváranie dôveryhodných vzťahov s našimi partnermi.

Náš odborný záber

Komplexná detektívna činnosť, ktorá zahŕňa detailné monitorovanie relevantných jednotlivcov alebo skupín s cieľom zhromaždiť dôležité informácie, preverovanie informácií a údajov s využitím našich odborných zručností a nástrojov ako aj vyšetrovanie širokého spektra podvodných činností vrátane finančných podvodov.

Táto činnosť zahŕňa komplexné zhromažďovanie, spracovanie, analýzu a interpretáciu informácií z rôznych zdrojov a v rôznych formátoch. Kľúčovou súčasťou našej práce je identifikácia trendov, vzorcov a vzťahov v dátach, čo nám umožňuje generovať predikcie budúcich udalostí. 

Špecializujeme sa na penetračné testy a audity, čo nám umožňuje simulovať potenciálne útoky na informačné systémy, identifikovať slabé miesta a potom pomôcť odstraňovať tieto hrozby. Súčasne nám audity umožňujú preskúmať a hodnotiť bezpečnostné postupy, identifikovať oblasti na vylepšenie a pomáhať partnerom splniť požiadavky na reguláciu a súlad v oblasti IT bezpečnosti. 

Naša práca v oblasti kontrasledovania zahŕňa monitorovanie a analýzu správania a pohybu, aby sme identifikovali a zneškodnili pokusy o neoprávnené sledovanie, či už fyzické alebo digitálne. Súčasne realizujeme prehliadky proti odpočúvacím zariadeniam, ktoré zahŕňajú dôkladné preskúmanie priestorov, vozidiel a digitálnych systémov.