Dlhodobá spolupráca

Primárne sa zameriavame na dlhodobé partnerstvá s veľkými korporáciami a podnikmi. Veríme v hodnotu udržateľných vzťahov a kontinuálnej spolupráce.

Dlhodobá spolupráca - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Naše skúsenosti nie sú limitované len na územie Slovenska. Úspešne sme zrealizovali dlhodobé spolupráce v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.

Tieto medzinárodné skúsenosti nám umožnili získať širokospektrálne znalosti v oblasti detektívnej práce. Umožňujú nám prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám a právnym systémom jednotlivých krajín, čo z nás robí spoľahlivého partnera nielen pre domácich, ale aj medzinárodných klientov.

Naši členovia sú pripravení riešiť aj tie najzložitejšie prípady. Či už ide o individuálnu požiadavku alebo dlhodobú spoluprácu. Sústredíme sa na kvalitu služieb a vytváranie dôveryhodných vzťahov s našimi partnermi.

V rámci našej Asociácie je klúčová osoba, ktorá má na starosti komunikáciu s našimi partnermi. Táto osoba, často nazývaná aj ako konzultant, zabezpečuje efektívny chod a deleguje úlohy jednotlivým oddeleniam v rámci Asociácie. Konzultant je zodpovedný za správne riadenie zdrojov, časových rámcov a komunikačných kanálov. Tiež hrá kľúčovú úlohu v udržiavaní transparentnosti a dôveryhodnosti, čo je základom dlhodobej a úspešnej spolupráce.

Dlhodoba spolupraca Slovenska Asociacia Sukromnych Detektivov

Podmienky spolupráce s našou Asociáciou

Začiatočná investícia pre tieto dlhodobé partnerstvá je stanovená od 10 000 EUR mesačne, čo odráža hĺbku a šírku možností… 

V rámci týchto partnerstiev sme schopní poskytnúť jedinečnú kombináciu odborných znalostí, technologických inovácií a prispôsobivých riešení, ktoré presahujú bežné rámce súkromnej detektívnej práce.

Náš odborný záber

+ 0
Odborníkov
0
Spájame sa od roku

Komplexná detektívna činnosť, ktorá zahŕňa detailné monitorovanie relevantných jednotlivcov alebo skupín s cieľom zhromaždiť dôležité informácie, preverovanie informácií a údajov s využitím našich odborných zručností a nástrojov ako aj vyšetrovanie širokého spektra podvodných činností vrátane finančných podvodov. 

Aktivity našich členov nie sú obmedzené len na tieto oblasti, ale pokrývajú aj mnoho ďalších aspektov detektívnej práce.

Táto činnosť zahŕňa komplexné zhromažďovanie, spracovanie, analýzu a interpretáciu informácií z rôznych zdrojov a v rôznych formátoch. Kľúčovou súčasťou našej práce je identifikácia trendov, vzorcov a vzťahov v dátach, čo nám umožňuje generovať predikcie budúcich udalostí. 

Práca v oblasti spravodajskej analytiky je u nás založená na dôkladnom výskume, presných metodológiách a detailnom hodnotení, vďaka čomu sme schopní poskytnúť našim partnerom vysoko kvalitné a presné analytické služby.

Špecializujeme sa na penetračné testy a audity, čo nám umožňuje simulovať potenciálne útoky na informačné systémy, identifikovať slabé miesta a potom pomôcť odstraňovať tieto hrozby. Súčasne nám audity umožňujú preskúmať a hodnotiť bezpečnostné postupy, identifikovať oblasti na vylepšenie a pomáhať partnerom splniť požiadavky na reguláciu a súlad v oblasti IT bezpečnosti. 

Naši členovia sú neustále informovaní o najnovších trendoch v oblasti IT bezpečnosti, čo zaručuje poskytovanie služieb na najvyššej úrovni.

Naša práca v oblasti kontrasledovania zahŕňa monitorovanie a analýzu správania a pohybu, aby sme identifikovali a zneškodnili pokusy o neoprávnené sledovanie, či už fyzické alebo digitálne. Súčasne realizujeme prehliadky proti odpočúvacím zariadeniam, ktoré zahŕňajú dôkladné preskúmanie priestorov, vozidiel a digitálnych systémov. 

Tieto služby sa vykonávajú s využitím pokročilých technológií, dôkladnej analýzy a vysoko kvalitných postupov.

Zaoberáme sa vývojom a výrobou špeciálnych technológií a pokročilých systémov, ktoré môžu byť uplatnené v širokej škále, vrátane špeciálnych operácií  a logistiky. 

Paralelne sa zaoberáme programovaním plošných spojov, kde implementujeme najnovšie technológie a postupy vo výrobe.

Kontaktujte nás

Zabezpečené spojenie

Ak ste sa nás rozhodli kontaktovať prostredníctvom telefonického hovoru alebo zaslania správy, ktorá môže obsahovať citlivé údaje, dôrazne odporúčame využiť zabezpečenú komunikačnú aplikáciu Threema.
Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Mgr. Lukáš Tomík

Podpredseda & CEO

Kontaktný formulár

Zodpovedná osoba