Dlhodobá spolupráca

Primárne sa zameriavame na dlhodobé partnerstvá s veľkými korporáciami a podnikmi. Veríme v hodnotu udržateľných vzťahov a kontinuálnej spolupráce

+ 0
Odborníkov
0
Spájame sa od roku

V súčasnej dobe, kedy sa informácie považujú za novú menu, je dôvera a transparentnosť kľúčovými aspektmi pre každú organizáciu, ktorá sa zaoberá poskytovaním detektívnych služieb. Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov je jednou z takých organizácií, ktorá si cení svoju nezávislosť a integritu.

Naše rozhodnutie spolupracovať s konkrétnou firmou alebo korporáciou nie je ľahkovážne. Ide o proces, v ktorom posudzujeme a analyzujeme rôzne faktory. Tento výberový proces je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie a zabezpečuje, že naša práca bude vždy v súlade s našimi hodnotami a štandardmi.

Pôsobnosť:

Naše skúsenosti nie sú limitované len na územie Slovenska. Úspešne sme realizovali dlhodobé spolupráce v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Tieto skúsenosti nám umožnili získať širokospektrálne znalosti.

Dlhodobá spolupráca - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Združujeme odborníkov na:

Náš odborný záber sa sústredí na nasledujúce oblasti:

Naša Asociácia nemá žiadne formálne ani neformálne väzby na spravodajské služby alebo iné bezpečnostné zložky. Naša hlavná zodpovednosť a lojalita je vždy smerovaná výhradne k našim partnerom, bez ohľadu na to, aké zložité alebo komplikované sú ich požiadavky.

Referencie

S ohľadom na citlivú povahu našej činnosti a záväzok k absolútnej diskrétnosti, nie sme v pozícii zverejňovať referencie našich súčasných dlhodobých partnerov. Naše záväzky v oblasti ochrany súkromia a zachovania dôvernosti sú pre nás najvyššou prioritou. Veríme, že toto pochopenie a rešpektovanie práv našich partnerov je kľúčovým kameňom, ktorý nás odlišuje a je zárukou našej profesionality.

Kontaktujte nás bezpečne

Ak ste sa nám rozhodli zavolať alebo odoslať správu, ktorá môže obsahovať citlivé údaje, kontaktujte nás prosím prostredníctvom bezpečnej aplikácie Threema

Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Mgr. Lukáš Tomík

Podpredseda & CEO

Minimálna cena za dlhodobú spoluprácu

Naše dlhodobé spolupráce sú navrhnuté tak, aby maximalizovali hodnotu, ktorú prinesieme našim partnerom. Začiatočná investícia pre tieto dlhodobé partnerstvá je stanovená od 10 000 EUR mesačne, čo odráža hĺbku a šírku možností…

Táto investícia pokrýva široké spektrum (od prípravných konzultácií, analýzy rizík, bezpečnostných hodnotení, kontinuálne sledovanie a vyhodnocovani, až po podporu v krízových situáciách). V rámci týchto partnerstiev sme schopní poskytnúť jedinečnú kombináciu odborných znalostí, technologických inovácií a prispôsobivých riešení, ktoré presahujú bežné rámce súkromnej detektívnej práce.

Súkromný detektív

V rámci nášho profesionálneho rámca sú všetky činnosti realizované prostredníctvom našich partnerských firiem, ktoré sú riadne licencované na poskytovanie detektívnych služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.