Členstvo

Naše členstvo je otvorené pre vybrané organizácie

Ceníme si integritu, profesionálnosť a vysokú kvalitu služieb. Všetci naši členovia musia preukázať svoje schopnosti a zručnosti, ako aj odhodlanie k dodržiavaniu etických štandardov vo svojej profesii.

Stanovy

Rozdelenie členstva

Členstvo v našej Asociácií prináša unikátny prístup k interným projektom. Toto rozdelenie prístupu umožňuje efektívnejšie využitie interných zdrojov a zároveň zabezpečuje, že členovia môžu optimalizovať svoju účasť a angažovanosť v rámci organizácie v súlade s ich odbornými schopnosťami a potrebami.
Členstvo - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Vstup do Asociácie nie je len o členstve v profesnej komunite. Je to aj o spolupráci s organizáciou, ktorá je odhodlaná poskytovať svojim členom príležitosti na rozvoj, vzdelávanie a zdokonalenie sa vo svojej profesii. 

Členom sa môže stať právnická osoba, ktorá sa zaoberá:

Detektívnou činnosťou

Vymáhaním pohľadávok

Advokátskou činnosťou

Investigatívnou prácou

Benefity členstva

Pridružený člen

Mesačný členský príspevok
0 EUR

Pridružené členstvo je koncipované ako inkluzívna platforma, ktorá poskytuje prístup k interným projektom. Je určené pre všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem o využívanie týchto projektov a súčasne chcú podporovať ciele a aktivity Asociácie.

Prístup k interným projektom je striktne vyhradený len pre členov Asociácie, čo zabezpečuje ich integritu a exkluzivitu.

Komunikácia s členmi je vyhradená iba pre licencované detektívne kancelárie a ich spolupracovníkov či zamestnancov.

Riadny člen

Mesačny členský príspevok
0 EUR

Riadne členstvo v Slovenskej Asociácii Súkromných Detektívov ponúka členom komplexný balík výhod zameraný na profesionalizáciu a rozšírenie ich pôsobiska v oblasti detektívnych služieb. Jednou z kľúčových výhod je verejná prezentácia členských detektívnych kancelárií v sekcii – Detektívne kancelárie. To poskytuje členom významnú viditeľnosť a prepojenie s potenciálnymi klientmi.

Riadne členstvo v Asociácii prispieva k posilneniu postavenia súkromných detektívov na Slovensku, pričom podporuje spoluprácu a odborný rast v rámci komunity.

Čestný člen

Kľúčovým predpokladom pre získanie tohto statusu je dlhodobé presadzovanie záujmov Asociácie ako riadny alebo pridružený člen, pri plnom dodržiavaní stanov. Táto podmienka zaručuje, že čestní členovia skutočne reprezentujú hodnoty a ciele Asociácie.

Rozhodnutie o prijatí nového člena do Asociácie je v kompetencii Valného zhromaždenia a vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov čestných členov SASD, pričom každý člen má jeden hlas. Kandidát na členstvo musí tiež spĺňať podmienky týkajúce sa podnikateľskej činnosti, bezúhonnosti a musí uhradiť členský poplatok.

Žiadosť o členstvo

Údaje o spoločnosti
Kontaktná osoba
Súhlas