Chcete chrániť váš firemný majetok?

Krádeže vo firme - súkromný detektív - detektívna kancelária - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Je Váš firemný majetok vystavený riziku kriminality?

Zamestnanci sú vnímaní ako najpravdepodobnejší páchatelia krádeží. Prieskum ukazuje fakt, že spoločnosti si uvedomujú, že ich zamestnanci predstavujú najvyššie riziko ako aktéri krádeže tovaru, keďže zamestnanci majú v rámci bežného výkonu práce stály prístup k firemnému majetku

Prípady, ktoré sme vyšetrovali naznačili, že riziko zvyšujú tlaky, ktoré súčasná turbulentná ekonomická situácia v strednej a východnej Európe kladie na zamestnanca, ktorý sa čoraz viac obáva o svoje zamestnanie.

Dokážeme diskrétne monitorovať Vaše firemné priestory, činnosť zamestnancov, ich telefonickú, e-mailovú a osobnú komunikáciu. Preveríme konanie podozrivých osôb, zabezpečíme informácie pre vyvodenie potrebných opatrení v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti.

Rozložiť organizovanú skupinu vo veľkej firme sa dá jedine z jej vnútra. V našej Asociácií disponujeme kapacitami profesionálov, ktorí sa špecializujú na infiltráciu do závadového prostredia. Za krátky čas sa detektívi dokážu spriateliť a začleniť sa do uzavretého kolektívu, ktorý na pracovisku pácha trestnú činnosť. Následne je len otázkou času, koľko dôkazového materiálu nazbierame. 

Pri vyšetrovaní krádeží vo firmách, kde vznikla škoda viac ako 10 000€, dokážeme aktívne spolupracovať s kriminálnou políciou a posunúť prípad na tie správne miesta a to aj v prípade, ak bolo podané trestné oznámenie. 

Finančné náklady na odhalenie a rozloženie organizovanej skupiny sa môžu vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur. Priebeh a stratégia nášho vyšetrovania ovplyvňuje množstvo faktorov a preto časová dĺžka šetrenia je individuálna.

Najčastejšie otázky

V jednej z našich pobočiek supermarketu dochádza k veľkému počtu chýbajúceho tovaru. Máme podozrenie, že tovar odcudzujú naši zamestnanci. Vedel by súkromný detektív zistiť, kde tento tovar končí?

Určite áno. Tento typ prípadu riešime čoraz častejšie. V minulosti sme dokonca odhalili organizovanú skupinu zamestnancov, v ktorej figuroval aj pracovník SBS. Títo zamestnanci masovo odcudzovali tovar, za účelom vlastného obohatenia a reťazcu každý mesiac vznikala niekoľko tisícová škoda. Keďže sa jednalo o pokračovací trestný čin krádeže, naši detektívi pripravili správu s dôkazovým materiálom pre orgány činné v trestnom konaní. Po ukončení detektívnej činnosti sme vykonali potrebné opatrenia v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti poškodenej firmy.

Zaoberáte sa aj krádežami firemených dát?

Áno zaoberáme. Krádeže firemných dát sú vo väčšine prípadov spôsobované zamestnancami, ktorí majú v rámci bežného výkonu práce stály prístup k citlivým firemným informáciám. Pravidelné vyhodnocovanie rizík je kľúčové a malo by byť rozšírené na kontrolu implementácie nových protiopatrení voči krádeži dát.

Môžem sa spoľahnúť na vašu diskrétnosť?

Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti. Stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu detektívnej služby sa odovzdávajú osobne. Dokonca každý detektív má zo zákona mlčanlivosť.

Máte záujem o profesionálne
detektívne služby?

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Threema ID: J496E2Z4
IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava