Členstvo

Naše členstvo je otvorené pre organizácie a jednotlivcov, ktorí splnia prísne kritériá.

Ceníme si integritu, profesionálnosť a vysokú kvalitu služieb. Všetci naši členovia musia preukázať svoje schopnosti a zručnosti, ako aj odhodlanie k dodržiavaniu etických štandardov.

Členstvo rozdeľujeme do dvoch skupín:

Každá skupina má unikátny prístup k rôznym interným projektom podľa svojej odbornosti a povahy práce.

Vstup do Asociácie nie je len o členstve v profesnej komunite. Je to aj o spolupráci s organizáciou, ktorá je odhodlaná poskytovať svojim členom príležitosti na rozvoj, vzdelávanie a zdokonalenie sa vo svojej profesii. 

Dodatok k žiadosti o členstvo

Naša Asociácia sa nezaoberá prijímaním nevyžiadaných žiadostí o členstvo. Namiesto toho vynakladá úsilie na identifikáciu a oslovenie potenciálnych kandidátov, ktorí demonštrujú nadštandardné odborné schopnosti a etické hodnoty. Týmto spôsobom si udržiavame vysokú úroveň integrity našej komunity.

Členstvo - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov