Zdieľajte vaše skúsenosti a recenzie

Aké informácie od Vás budeme potrebovať?

Ďakujeme za Vaše rozhodnutie zdieľať svoje skúsenosti týkajúce sa detektívnej kancelárie, v ktorej ste si objednali služby. Predtým, než môžeme Vašu recenziu publikovať na našom portáli, je potrebné prejsť procesom jej overenia za účelom potvrdenia jej autenticity.

Pre tento účel je potrebné zaslať kópiu zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb, ktorá bola medzi Vami a detektívnou kanceláriou uzavretá. V prípade, že máte zámer zverejniť negatívnu recenziu a nemáte s dotyčnou kanceláriou uzavretú zmluvu, požadujeme notársky overené potvrdenie o objednávke služieb od tejto kancelárie/firmy.

Chceme zdôrazniť, že všetky tieto dokumenty žiadame výhradne pre verifikačné účely a za žiadnych okolností nebudú zverejnené. Taktiež máte plné právo kedykoľvek požiadať o stiahnutie Vašej pozitívnej alebo nagatívnej recenzie a zastaviť jej publikovanie na našom portáli.

Predtým, než Vašu recenziu publikujeme, je potrebné prejsť procesom jej overenia.

Pre tento účel je potrebné zaslať kópiu zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb, ktorá bola medzi Vami a detektívnou kanceláriou uzavretá. V prípade, že máte zámer zverejniť negatívnu recenziu a nemáte s dotyčnou kanceláriou uzavretú zmluvu, požadujeme notársky overené potvrdenie o objednávke služieb od tejto kancelárie/firmy.

Všetky dokumenty použijeme výhradne pre verifikačné účely a za žiadnych okolností nebudú zverejnené alebo poskytnuté tretej strane. Taktiež máte plné právo kedykoľvek požiadať o stiahnutie Vašej recenzie a zastaviť jej publikovanie.

Vyplňte formulár

Vaše údaje
Údaje o detektívnej kancelárií, kde ste si objednali detektívne služby
Kópia celej zmluvy alebo Čestné prehlásenie (Povolené súbory: jpg, pdf, heic, png)
Recenzia
Súhlas