Integrácia ďalších databáz do systému INVYS

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

V spolupráci s nemenovanými subjektmi sa nám podarilo doplniť databázu systému INVYS o kritické údaje, ktoré slúžia k identifikácii a prevereniu vlastníkov slovenských telefónnych čísel. Táto integrácia otvára nové možnosti v oblasti vyhľadávania a identifikácie osôb.

Integrácia ďalších databáz do systému INVYS

V kontexte modernej doby a výziev, ktoré s ňou sú spojené, sa integrácia týchto databáz stáva esenciálnou. Nielenže umožňuje našim členom lepšie reagovať na potreby ich klientov, ale tiež posilňuje našu pozíciu ako vedúcej organizácie v oblasti detektívnych služieb na Slovensku.

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov je hrdá na to, čo dosiahla v oblasti technologických inovácií a je odhodlaná pokračovať v tomto smere aj v budúcnosti. Naša snaha o stále lepšie služby je vždy vedená etikou a odbornosťou.

Vyjadrenie Asociácie ku „konkurenčnému“ boju

Vytvorenie detektívneho blogu