Integrácia umelej inteligencie do systému INVYS

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

Svet sa neustále vyvíja a je nevyhnutné prispôsobiť sa novým trendom. Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov, vo svojom neustálom úsilí o inovácie a zlepšenie služieb sa pre svojich členov rozhodla vydať novým smerom v oblasti spracovania dát. Začiatkom roku 2023 sa naši IT odborníci pustili do ambiciózneho projektu: Integrácie umelej inteligencie do rozsiahlej databázy systému INVYS.

Integrácia umelej inteligencie do systému INVYS

Výzva pre klasické vyhľadávacie systémy

Systém INVYS v súčasnosti obsahuje viac ako 25 miliónov unikátnych záznamov o fyzických osobách a firmách. Takáto rozsiahla databáza predstavuje pre klasické vyhľadávacie systémy, ako je Elastic Search, obrovskú výzvu, najmä pokiaľ ide o vyhľadávanie a spájanie relevantných informácií. V tejto situácii je nevyhnutné vyhľadať inovatívne riešenia.

Inteligentné vyhľadávanie a analýza

Umelá inteligencia, implementovaná do systému INVYS, prináša mnoho výhod:

  1. Multidimenzionálna analýza: Táto funkcia umožňuje automatické vyhodnocovanie viacerých premenných naraz, čo zvyšuje presnosť výsledkov vyhľadávania. Napríklad, ak hľadáme osobu s rovnakým menom v rôznych mestách, systém automaticky analyzuje ďalšie dostupné informácie a prináša najrelevantnejšie výsledky.

  2. Prediktívna analýza: Na základe histórie vyhľadávania a vzorov môže systém predvídať a odporúčať možné smerovania pátrania.

  3. Automatické rozpoznávanie vzorov: Pokročilé algoritmy sú schopné identifikovať opakujúce sa vzory alebo anomálie v dátach, čo môže byť užitočné pri rozpoznávaní falošných identít alebo nezrovnalostí v dokumentoch.

  4. Vizuálna prezentácia dát: S pomocou AI je možné zobraziť dáta v grafickej forme, čo uľahčuje analýzu a umožňuje rýchlo získať prehľad o situácii.

  5. Optimalizácia pre mobilné zariadenia: Systém je schopný optimalizovať výsledky vyhľadávania pre mobilné zariadenia, čo zabezpečuje plynulý a efektívny prístup k informáciám aj na cestách.

Integráciou umelej inteligencie do systému INVYS otvárame novú kapitolu v oblasti detektívnej práce na Slovensku. S pokročilými analytickými nástrojmi, ktoré AI ponúka, môžeme očakávať rýchlejšie a presnejšie výsledky, čo povedie k lepšiemu riešeniu prípadov a väčšej spokojnosti klientov. Je to krok vpred k modernizácii a profesionalizácii detektívnej činnosti v našej krajine.

Spustenie sekcie – Opýtajte sa detektíva

Integrácia umelej inteligencie do systému INVYS