Čo pre Vás môžeme urobiť?

Našou zásadou je odpovedať na všetky otázky do 24 hodín. V prípade záujmu o detektívnu činnosť uprednostňujeme telefonický rozhovor.

Asociácia

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie

SK37 1100 0000 0029 4407 3513
Swift kód: TATRSKBX

 

Môžete nás kontaktovať aj bezpečným spôsobom.

© 2016-2019 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Kontakt: 0901 921 090
IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava