7. februára 2024

Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

Opýtajte sa detektíva > Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

Rýchla detektívna služba

Chcete pomôcť s vymožením nezaplatenej faktúry?

Vaše kontaktné údaje, kde vás budeme kontaktovať

Otázka

Dobrý deň, nedávno som sa dostal do situácie, ktorá ma značne znepokojuje a hľadám profesionálnu pomoc, aby som ju vyriešil. Som majiteľom malého rodinného podniku v oblasti výroby nábytku a v posledných mesiacoch sme začali expandovať na nové trhy. Bohužiaľ, narazil som na problém s jedným z našich nových klientov, ktorý si objednal tovar v hodnote niekoľkých tisíc eur, ale aj napriek viacerým upomienkam a sľubom, faktúru ešte stále nezaplatil. Komunikácia s ním sa stala prakticky nemožnou, ignoruje moje telefonáty aj e-maily.

Zvažujem rôzne možnosti, ako situáciu riešiť, ale nechcem sa zaplietať do zbytočne dlhých a nákladných súdnych sporov. Zaujímalo by ma, ako by ste mi mohli pomôcť vymáhať túto nezaplatenú faktúru efektívne a čo najrýchlejšie, prípadne aké služby by ste mi v tejto situácii mohli ponúknuť. Máte skúsenosti s podobnými prípadmi? Aké sú moje možnosti a aké by boli prípadné náklady na vaše služby?

Ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď od:

Michal Jura - Právnik

JUDr. Michal Jura

Právnik & Expert na pohľadávky

Dobrý deň, ďakujeme Vám za dôveru. Rozumiem Vašim obavám a situácii, v ktorej sa nachádzate, a môžem Vás ubezpečiť, že s podobnými prípadmi máme bohaté skúsenosti. Vymáhanie dlhov môže byť komplexný a náročný proces, avšak existujú efektívne spôsoby, ako postupovať, aby ste získali svoje peniaze späť bez nutnosti zbytočne dlhých a nákladných súdnych sporov.

Na začiatku je dôležité zdôrazniť, že faktúra sama o sebe nie je právnym základom pre vymáhanie dlhu, ale slúži ako účtovný doklad. Právny základ vymáhania predstavuje zmluva alebo dohoda medzi Vami a Vaším obchodným partnerom. Preto je kľúčové, aby ste mali k dispozícii všetky relevantné dokumenty, ako sú objednávky, zmluvy, komunikácia súvisiaca s obchodným vzťahom, a samozrejme upomienky, ktoré ste odberateľovi zaslali.

V prvom rade odporúčam zaslať dlžníkovi predžalobnú výzvu. Táto výzva by mala obsahovať jasný a presný termín, do ktorého očakávate úhradu dlžnej sumy, a upozornenie na možné právne kroky v prípade jej nezaplatenia. Často sa stáva, že takáto výzva môže motivovať dlžníka k úhrade bez ďalších právnych krokov. Toto by malo byť prvé riešenie pred tým, ako sa uchýlite k súdnemu konaniu.

Ak výzva neprinesie očakávaný výsledok, existuje možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré je v niektorých prípadoch rýchlejšie a finančne menej náročné než klasické súdne konanie. Upomínacie konanie umožňuje získanie platobného rozkazu, ktorý je následne vykonateľný a môže viesť k rýchlej úhrade dlžnej sumy.

V prípade, že ani upomínacie konanie nevedie k úspechu, je možné iniciovať súdne konanie, kde je dôležité mať dobre pripravenú a podloženú žalobu. V žalobe musíte jasne uviesť všetky relevantné skutočnosti, predložiť dostatočné dôkazy o existencii dlhu a požadovať nie len hlavnú sumu, ale aj prípadné úroky z omeškania a náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby pre vymáhanie Vašej pohľadávky, ponúkame Vám začiatočnú bezplatnú konzultáciu, počas ktorej posúdime možnosti a šance na úspech. V prípade, že by bolo potrebné prejsť k súdnemu konaniu, naše odmeny a náklady súvisejúce s vymáhaním dlhu sú transparentné a budú Vám predstavené vopred, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

Na záver chcem zdôrazniť, že naším cieľom je nájsť najefektívnejšie riešenie pre Váš prípad s minimálnymi nákladmi a bez zbytočného zdržovania. Veríme, že s naším profesionálnym prístupom a skúsenosťami môžeme dosiahnuť uspokojivé vyriešenie Vašej situácie.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte ma kontakt

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.