26. januára 2024

Ako zistiť či som dlžník?

Opýtajte sa detektíva > Ako zistiť či som dlžník?

Otázka

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi viete napísať ako zistím či nemám dlhy. Ďakujem za odpoveď. Milan

Odpoveď od:

Súkromný detektív

Mgr. Peter Kováčik

Podpredseda & Súkromný detektív

Dobrý deň, v súčasnom finančnom prostredí sa často vyskytuje obava z možného existujúceho dlhu voči zdravotným a sociálnym poisťovniam alebo iným finančným inštitúciám.

Podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zdravotné poisťovne majú povinnosť verejne uverejňovať zoznam dlžníkov na svojich webových stránkach. Tento zoznam sa aktualizuje mesačne, a obsahuje údaje o dlžníkoch, ktorých pohľadávky presahujú sumu 100 EUR.

V prípade daňových dlhov, § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní stanovuje, že finančné riaditeľstvo musí zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Do tohto zoznamu sú zahrnuté subjekty s celkovou výškou daňových nedoplatkov dosahujúcimi 170 EUR a viac.

Ďalšou možnosťou na zistenie finančných záväzkov je úverový register. Tento obsahuje informácie o osobách, ktoré majú v banke alebo inej finančnej inštitúcii pôžičky, kreditné karty alebo povolené prečerpanie na účte. Záporný záznam v úverovom registri indikuje oneskorené alebo neplatené dlhy. Informácie z úverového registra sú aktualizované mesačne.

Sociálna poisťovňa aktualizuje svoj zoznam dlžníkov štyrikrát mesačne. Do tohto zoznamu sú zapísané právnické a fyzické osoby s dlhom vo výške 5,00 EUR a viac. Zoznam nezahŕňa sumu predpísaného penále za omeškanie platby.

V prípade nebankových spoločností, informácie o dlhoch sú dostupné v nebankovom registri. Tento register obsahuje údaje o lízingových a úverových zmluvách vrátane splátok a ručiteľov. Za výpis z tohto registra sa platí poplatok.

Okrem toho, Centrálny register exekúcií ponúka verejne prístupné informácie o aktuálnych exekučných konaniach. Po registrácii do tohto registra môžu jednotlivci zistiť, či na ich hnuteľný alebo nehnuteľný majetok je vedená exekúcia.

Tieto mechanizmy ponúkajú efektívne prostriedky pre občanov a podniky na zistenie a riadenie potenciálnych finančných záväzkov, čím prispievajú k transparentnosti a finančnej zodpovednosti.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.