23. september 2023

Môžete používať štátnu symboliku vo vašom logu?

Opýtajte sa detektíva > Môžete používať štátnu symboliku vo vašom logu?

Otázka

Dobrý deň. Ako zvedavý zákazník sa chcem opýtať, či vaša Asociácia má povolenie používať štátnu symboliku v logu?

Odpoveď od:

Lukáš H.

Predseda SASD

Dobrý deň, naša Asociácia má povolenie používať štátnu symboliku v logu.

Toto povolenie sme získali od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Po tom, ako sme prešli podrobným preverením, zasadla heraldická komisia a rokovala o schválení našej žiadosti. Takéto povolenie nie je na Slovensku bežnou praxou a je skôr výnimočné.

Heraldická komisia zvážila, či je primerané a vhodné používať takúto symboliku v našom logu. Preskúmala napríklad, či by jej použitie nemohlo byť vnímané ako nevhodné alebo zavádzajúce. V našom prípade komisia uznala, že použitie štátnej symboliky v našom logu je prijateľné.

Toto povolenie však ešte neznamenalo, že by sme mohli symboliku používať bez obmedzení. Museli sme prejsť ďalším krokom a zaregistrovať naše logo ako ochrannú známku na úrade priemyselného vlastníctva SR. Registrácia ochrannej známky zabezpečila, že naša Asociácia je jedinou entitou, ktorá môže používať tento konkrétny dizajn a zároveň chráni aj náš názov pred neoprávneným použitím tretími stranami.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram