2. apríl 2024

Podvodný telefonát z banky

Opýtajte sa detektíva > Podvodný telefonát z banky
Podvodný telefonát z banky
Podvodný telefonát z banky od podvodníkov
Súkromný detektív

+30

Členovia našej Asociácie vám diskrétne poskytnú profesionálne detektívne služby na celom území SR.

Chcete odhaliť identitu podvodníka ktorý vás okradol?

Vaše kontaktné údaje, kde vás budeme kontaktovať
Odoslaním dopytového formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa GDPR

Otázka

Pred pár týždňami som dostal telefonát, ktorý ma celkom zaskočil. Volal mi údajný pracovník zahraničnej banky, s tým, že na moje meno je uložený istý obnos peňazí z nejakého dedičstva. Samozrejme, v prvom momente to znelo ako splnený sen, ale bolo tu jedno „ale“. Aby som mohol k týmto peniazom dostať, musel som najprv zaplatiť poplatok vo výške 8340 EUR za ich uvolnenie. V momente eufórie a možno aj naivity som sumu zaplatil. No keď si ten istý „pracovník“ neskôr pýtal ďalšie peniaze za transakciu, začal som tušiť, že niečo nie je v poriadku.

Začal som si dávať dohromady, že to celé môže byť podvod, ale peniaze už boli preč. Rád by som sa opýtal, či je možné v tejto situácii ešte niečo urobiť. Existujú nejaké kroky, ktoré by som moho podniknúť sám, aby som zistil viac o tomto podvode alebo dokonca získal späť časť svojich stratených financií? A akým spôsobom by mi mohlo pomôcť využitie detektívnych služieb cez vašu Asociáciu? Neviem, na koho sa mám v tejto situácii obrátiť a cítim sa trochu bezmocný.

Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu alebo pomoc.

Odpoveď od:

Z vášho popisu je zrejmé, že ste sa stali obeťou typického „advance-fee“ podvodu. Tento druh podvodu je známy svojou sofistikovanosťou a schopnosťou manipulovať s obetiami, lákajúc ich na zisk, ktorý vyžaduje predbežnú platbu, no napokon sľúbená odmena nikdy nepríde. Vaša skúsenosť s poplatkom, ktorý ste museli uhradiť pred prístupom k dedičstvu, a následné požiadavky na ďalšie platby sú klasické znaky takéhoto podvodu.

Vzhľadom na okolnosti je dôležité konať rýchlo a strategicky, aby ste minimalizovali škody a zvýšili svoje šance na odhalenie páchateľov a potenciálne získanie stratených finančných prostriedkov. Nižšie sa pokúsim poskytnúť detailný plán krokov, ktoré by ste mohli podniknúť, ako aj vysvetliť, ako by vám v tejto situácii mohla pomôcť služba súkromného detektíva cez našu Asociáciu.

Kroky, ktoré môžete podniknúť sami:

  1. Oznámenie na polícii: Toto je absolútna priorita. Podrobné oznámenie na polícii je kľúčové, pretože podvody tohto druhu sú kriminálnym činom. Zbierajte a poskytujte všetky dostupné dôkazy vrátane komunikácie s podvodníkom, potvrdení o transakciách, a akýchkoľvek iných relevantných informácií.

  2. Kontaktovanie vašej banky: Ak ste peniaze poslali elektronicky, ihneď kontaktujte svoju banku. Vysvetlite situáciu a zistite, či existuje spôsob, ako transakciu zvrátiť alebo aspoň informovať príslušné finančné inštitúcie o podvodnej aktivite.

  3. Vzdelávanie sa o podvodoch: Internet ponúka rozsiahle zdroje informácií o rozličných podvodných schémach. Hľadanie prípadov, ktoré sú podobné vašej situácii, môže poskytnúť užitočné informácie a možno aj kontakt na osoby, ktoré prežili podobnú skúsenosť.

Ako vám môže pomôcť naša Asociácia

Rozumiem, že hľadáte presnejšie informácie o tom, ako naša Asociácia môže pristupovať k šetreniu vášho prípadu. Vďaka našim špecifickým zručnostiam a metódam môžeme ponúknuť cielený prístup k riešeniu vašej situácie.

Naša Asociácia má prístup k sofistikovaným technologickým nástrojom a odborným znalostiam, ktoré nám umožňujú podniknúť konkrétne kroky na identifikáciu páchateľov podvodov, ako je ten váš. Konkrétne, môžeme vám pomôcť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Zistenie IP adresy podvodníka: S využitím technických prostriedkov a analýzy komunikačných dát môžeme identifikovať IP adresu, z ktorej podvodník operoval. Toto je kľúčový krok k lokalizácii páchateľa a poskytnutiu týchto informácií príslušným orgánom.

  2. Pravidelné dopĺňanie trestného oznámenia o nové skutočnosti: Keďže podvody tohto typu môžu byť dynamické a páchateľ môže meniť svoje metódy alebo kontaktovať obete z rôznych zdrojov, môžeme pravidelne aktualizovať vaše trestné oznámenie novými informáciami, ktoré získame počas šetrenia. Toto zabezpečí, že váš prípad bude vždy obsahovať najaktuálnejšie informácie.

Špeciálne činnosti a služby, ktoré ponúkame:

  • Forenzná analýza digitálnej komunikácie: S použitím pokročilých forenzných techník dokážeme analyzovať emaily, správy a iné digitálne komunikácie na získanie dôležitých dôkazov, ako sú digitálne odtlačky, časové pečiatky a geolokačné údaje.

  • Sledovanie finančných transakcií: Dokážeme sledovať cesty, ktorými boli vaše peniaze poslané, čo môže pomôcť pri identifikácii koncových príjemcov a pri odhaľovaní štruktúry podvodnej schémy.

  • Spolupráca: Vďaka našim kontaktom a spolupráci s medzinárodnými vyšetrovacími agentúrami a právnymi orgánmi môžeme rozšíriť rozsah našich vyšetrovaní a zvýšiť šance na úspech aj v prípadoch, kde páchateľ operuje z iného štátu.

Naším cieľom je poskytnúť vám nielen podporu v týchto ťažkých časoch, ale aj ponúknuť konkrétne a účinné riešenia na ochranu vašich práv a finančných záujmov. S rozsiahlymi skúsenosťami a zdrojmi v oblasti odhalovania podvodov máte k dispozícii všetky potrebné prostriedky na to, aby ste čelili tejto výzve s maximálnou podporou a odbornosťou.

Nezabúdajte, že nie ste v tejto situácii sami a s prístupom k správnym zdrojom a odborníkom máte šancu prekonať tento náročný obdobie.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.