8. februára 2024

Vymáhanie pohľadávok postup

Opýtajte sa detektíva > Vymáhanie pohľadávok postup

Rýchla detektívna služba

Potrebujete efektívnu pomoc s vymožením?

Vaše kontaktné údaje, kde vás budeme kontaktovať

Otázka

Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa postupu pri vymáhaní pohľadávky. Nedávno som poskytol služby v oblasti IT poradenstva pre malú firmu, s ktorou sme mali uzavretú zmluvu. Napriek tomu, že služby boli poskytnuté v súlade s dohodou a termíny boli dodržané, firma mi odmieta vyplatiť dohodnutú sumu. Už viac ako tri mesiace sa snažím o vysporiadanie bez úspechu. Ich odpovede sú nekonkrétne a plné odkladov. Začínam mať obavy, že moje úsilie o amické vyriešenie situácie je márne. Mohli by ste mi, prosím, poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom by som mohol postupovať pri vymáhaní tejto pohľadávky? Zaujíma ma najmä, či môže detektívna kancelária poskytovať služby, ktoré by mi mohli v tejto situácii pomôcť, a aké kroky by boli potrebné na začatie procesu.

Odpoveď od:

Michal Jura - Právnik

JUDr. Michal Jura

Právnik & Expert na pohľadávky

Dobrý deň, z Vašich informácií vyplýva, že ste už podnikli značné úsilie o vyriešenie situácie, avšak bez požadovaného výsledku… V tejto situácii je dôležité postupovať systematicky a efektívne, pričom máte niekoľko možností, ako sa pokúsiť o vymoženie pohľadávky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Najprv je vhodné vyskúšať mimosúdnu cestu vymáhania. Tento proces obvykle zahŕňa vyslanie písomnej výzvy dlžníkovi, v ktorej konkrétne a jasne uvediete podmienky, za ktorých vznikla pohľadávka, termín, kedy mala byť suma uhradená, a Vašu výzvu k zaplateniu do určitého, zvyčajne krátkeho termínu (napríklad 10 dní). Je dôležité, aby ste vo výzve uviedli aj možné dôsledky nezaplatenia, vrátane možnosti súdneho vymáhania a prípadného navýšenia dlhu o náklady na vymáhanie.

Pokiaľ dlžník na túto výzvu nereaguje alebo odmieta uhradiť dlh, môžete zvážiť ďalšie kroky, vrátane zapojenia profesionálnych subjektov špecializovaných na vymáhanie pohľadávok. My môžeme v tejto fáze poskytnúť služby, ktoré zahŕňajú detailné preverenie finančnej situácie dlžníka, získavanie dôkazov o schopnosti dlžníka plniť svoje záväzky, a mediáciu s cieľom dosiahnuť dohodu o splácaní dlhu bez nutnosti súdneho sporu.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Ak mimosúdne vymáhanie neprinesie výsledky, poslednou inštanciou je obrátiť sa na súd. Podanie žaloby na súd by malo byť poslednou možnosťou, keďže je časovo aj finančne náročnejšie. Pred podaním žaloby je však dôležité zhodnotiť šance na úspech a potenciálne náklady spojené so súdnym konaním. V niektorých prípadoch je možné požiadať o náhradu trov za právne zastupovanie, čo znamená, že ak sa obrátite na advokáta alebo iného právneho zástupcu, náklady na vymáhanie by Vás nemuseli stáť nič, alebo len minimálnu sumu.

V rámci súdneho vymáhania je dôležité mať na pamäti, že po podaní žaloby môžete stále dosiahnuť dohodu s dlžníkom o splatení dlhu, čo môže viesť k ukončeniu sporu mimosúdne. Súdny proces môže dlžníka motivovať k riešeniu situácie, keďže si uvedomí vážnosť a možné dôsledky Vašich krokov.

Naše služby

Ak sa rozhodnete pre našu pomoc, naša detektívna kancelária je vám pripravená ponúknuť komplexné služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok. Tieto služby zahŕňajú mimosúdne vyjednávanie, súdne zastupovanie, ako aj profesionálne poradenstvo a podporu počas celého procesu. Pokiaľ sa nám nepodarí Vašu pohľadávku vymôcť, ponúkame možnosť bezplatného vymáhania pod podmienkami, ktoré Vám radi špecifikujeme v osobnej konzultácii.

Veríme, že naše služby Vám poskytnú potrebnú podporu a profesionalitu v tejto nepríjemnej situácii. Pre ďalšie informácie a možnosť osobnej konzultácie nás neváhajte kontaktovať.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.