Počiatok myšlienky založenia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Lukáš H.

Predseda SASD

V roku 2016, keď som začal svoju kariéru v detektívnom sektore, som si všimol absenciu platformy, kde by sa súkromní detektívi mohli stretnúť, vymieňať si skúsenosti a pracovať spoločne na zvýšení kvality svojich služieb.

Počiatok myšlienky založenia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Myslím si, že každá profesia potrebuje organizáciu, ktorá zastrešuje jej záujmy a pôsobí ako hlas v širšej verejnej sfére. Uvedomil som si, že súkromní detektívi na Slovensku túto platformu potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Bol to moment, kedy sa zrodila myšlienka založenia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov.

Cieľom tejto Asociácie malo byť nielen zastupovať detektívov, ale aj zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti etického a profesionálneho prístupu v našom obore. Chcel som, aby Asociácia bola zárukou kvality a dôveryhodnosti. Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov sa nezameriava na kvantitu, ale kvalitu. Naším cieľom je zastrešovať výhradne profesionálnych súkromných detektívov a detektívne kancelárie, keďže licencia sama o sebe nie je zárukou kvality služieb.

Proces založenia Asociácie nebol jednoduchý. Mnohí kolegovia boli skeptickí, či je takýto krok potrebný. No postupom času, keď sme sa začali formovať a smerovať k svojim cieľom, stále viac detektívov začalo chápať jej kľúčový význam.

Založenie Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov nebolo len realizáciou mojej vízie, ale aj osobným poslaním. Nevnímam to len ako svoju povinnosť voči profesionálom v obore, ale aj voči klientom, ktorí hľadajú profesionálnu a dôveryhodnú službu.

Asociácia je mojim osobným projektom a verím, že jej hodnota bude rásť s každým novým projektom, ktorý spoločne zrealizujeme.

Spustenie systému INVYS