Preukaz súkromného detektíva

Zvýšte dôveryhodnosť vášho postavenia pred orgánmi štátnej moci. Ak spĺňate podmienky, požiadajte o vydanie preukazu súkromného detektíva.

1
Mesačný príspevok

Najčastejšie otázky

Aké ochranné prvky má preukaz ?

Hlavným a najviditeľnejším ochranným prvkom na preukaze je hologram loga Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, ktorý sa nachádza na celej prednej a zadnej strane preukazu. Hologram prekrýva textovú časť a fotografiu súkromného detektíva. 

Ďalším ochranným prvokom je mikrotlač, ktorá zabezpečuje ostrosť detailov na preukaze.

Ako sa dá overiť pravosť preukazu?

Ak sa vám niekto preukáže preukazom súkromného detektíva, jeho pravosť jednoducho overíte vizuálne,  skontrolovaním hologramu, na ktorom je vyobrazené logo našej Asociácie.

Policajné zložky si pravosť preukazu dokážu overiť. veľmi rýchlo…

Je držiteľ preukazu vašim členom?

Áno, každý držiteľ originálneho preukazu je pridružený člen našej Asociácie.

Držiteľmi preukazu sú aj zamestnanci poisťovní, ktorí pracujú na vyšetrovaní poistných udalostí.

Ako využíva preukaz Súkromný detektív?

Možnosť využitia preukazu je obmedzená, pretože práca detektíva si vyžaduje anonymitu. Detektív pri práci najčastejšie používa falošné vizitky alebo preukazy vymyslených firiem. 

Preukaz súkromného detektíva využívajú naši členovia najčastejšie pred preukazovaním sa orgánom verejnej moci. 

(Za zneužitie preukazu nezodpovedá Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov ale detektív, ktorý ho má vydaný.)

Kto môže požiadať o vydanie preukazu?

Požiadať o vydanie preukazu môže každý zamestnanec Slovenskej licencovanej detektívnej kancelárie, alebo priamo detektívna kancelária s platnou licenciou na detektívne služby.

V iných prípadoch o preukaz pre svojich zamestnancov môžu požiadať aj poisťovne, ktorej zamestnanci vyšetrujú poistné udalosti.

do koľko dní bude preukaz vydaný?

Ak vašu žiadosť schváli štatutárny orgán našej Asociácie, preukaz bude vydaný do 10. pracovných dní.

Ak vaša žiadosť nebude schválená,  naša Asociácia nie je povinná doložiť dôvod  rozhodnutia.

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Threema ID: J496E2Z4
IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava