Chcete poznať minulosť obchodného partnera?

Preverenie obchodného partnera - súkromný detektív - detektívna kancelária - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Chcete nadviazať spoluprácu s novými dodávateľmi a odberateľmi, alebo potrebujete preveriť nového obchodného partnera?

Preverovanie jednotlivcov spočíva v analýze a dôkladnom preskúmaní informácií, ktoré máte o vašom obchodnom partnerovi (alebo informácií, ktorými sa daná osoba prezentuje). 

Naši detektívi dokážu preveriť fakty, ktoré sa nachádzajú v rôznych databázach, ktoré nie sú verejne prístupné. K informáciám ktoré vieme získať sú napríklad preverenie minulosti subjektu. Pri fyzických osobách sa jedná o podrobné preverenie bývalých zamestnaní, trvalých a prechodných pobytov, registra trestov a policajných záznamov. Pri podrobnom preverení právnických osôb sa naši detektívi zamerajú na preverenie vzťahov a obchodných väzieb medzi kľúčovými osobami obchodného partnera a ďalšími firmami, vďaka ktorým je možné odhalenie skrytých prepojení, integrity osôb reprezentujúcich obchodných partnerov a preverenie, či obchodný partner nie je spriaznený alebo prepojený s ďalšími obchodnými partnermi.

Pri detailnom preverovaní fyzickej osoby sa klientom odporúča aby preverovaný subjekt bol monitorovaný detektívmi, minimálne v 14-dňovom horizonte. Monitorovaním osoby vieme nepozorovane zmapovať denné zvyklosti, pravidelnosti a stretnutia, ktoré môžu mať vplyv na lojalitu obchodného partnera.

Finančné nároky na 2-týždňové monitorovanie osoby sa môžu vyšplhať do niekoľko tisíc eur. Je ale dôležité si uvedomiť, že naša Asociácia zastrešuje iba profesionálov, ktorí spravodajskú činnosť vykonávajú na plný úväzok dlhé roky a technické vybavenie ktorým disponujeme sa pohybuje na vysokej úrovni.

Najčastejšie otázky

V našej spoločnosti obsadzujeme pozíciu asistenta generálneho riaditeľa. Máme vybraných niekoľko kandidátov. Môžete preveriť ich minulosť, osobný život a možné styky a prepojenia s konkurenciou?

Áno môžeme. Tento typ prípadu riešime najčastejšie. Pri preverovaní kladieme dôraz na splnenie požiadavky klienta. Monitorovanie osoby a jej každodenné zvyklosti prezradia s akým partnerom budete v budúcnosti spolupracovať. Taktiež preveríme informácie uvádzané v životopise a minulosť osoby.

Sme investičná skupina a plánujeme investovať do jedného z vybraných projektov. Vedeli by ste preveriť osoby z pozadia tohto projektu?

Určite áno. Zistené informácie o budúcich obchodných partneroch môžu ušetriť desiatky až stovky tisíc eur. Preveríme každé prepojenia osôb a zistíme spoľahlivosť vašich budúcich obchodných partnerov.

Každoročne poskytujeme finančné dary jednej Slovenskej nadácií. Viete nám zistiť, či naše peniaze končia v dobrých rukách?

Áno vieme. Podvody hrozia všade tam, kde sú ľudia a preto pri vyšetrovaní každého prípadu preverujeme aj korupčné správanie. Preveríme osoby, ktoré narábajú s majetkom nadácie a vyhodnotíme, či vaše peniaze končia v dobrých rukách.

Môžem sa spoľahnúť na vašu diskrétnosť?

Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu detektívnej služby sa odovzdávajú osobne. Dokonca každý detektív má zo zákona mlčanlivosť.

Máte záujem o profesionálne
detektívne služby?

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Threema ID: J496E2Z4
IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava