Chcete poznať minulosť obchodného partnera?

Preverenie obchodného partnera - súkromný detektív - detektívna kancelária - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Chcete nadviazať spoluprácu s novými dodávateľmi a odberateľmi, alebo potrebujete preveriť nového obchodného partnera?

Preverovanie jednotlivcov spočíva v analýze a dôkladnom preskúmaní informácií, ktoré máte o vašom obchodnom partnerovi (alebo informácií, ktorými sa daná osoba prezentuje). 

Naši detektívi dokážu preveriť fakty, ktoré sa nachádzajú v rôznych databázach, ktoré nie sú verejne prístupné. K informáciám ktoré vieme získať sú napríklad preverenie minulosti subjektu. Pri fyzických osobách sa jedná o podrobné preverenie bývalých zamestnaní, trvalých a prechodných pobytov, registra trestov a policajných záznamov. Pri podrobnom preverení právnických osôb sa naši detektívi zamerajú na preverenie vzťahov a obchodných väzieb medzi kľúčovými osobami obchodného partnera a ďalšími firmami, vďaka ktorým je možné odhalenie skrytých prepojení, integrity osôb reprezentujúcich obchodných partnerov a preverenie, či obchodný partner nie je spriaznený alebo prepojený s ďalšími obchodnými partnermi.

Pri detailnom preverovaní fyzickej osoby sa klientom odporúča aby preverovaný subjekt bol monitorovaný detektívmi, minimálne v 14-dňovom horizonte. Monitorovaním osoby vieme nepozorovane zmapovať denné zvyklosti, pravidelnosti a stretnutia, ktoré môžu mať vplyv na lojalitu obchodného partnera.

Finančné nároky na 2-týždňové monitorovanie osoby sa môžu vyšplhať do niekoľko tisíc eur. Je ale dôležité si uvedomiť, že naša Asociácia zastrešuje iba profesionálov, ktorí spravodajskú činnosť vykonávajú na plný úväzok dlhé roky a technické vybavenie ktorým disponujeme sa pohybuje na vysokej úrovni.

Ak sa rozhodnete využiť detektívne služby cez iného poskytovateľa ako cez našu Asociáciu, buďte opatrní. Existujú detektívne kancelárie, ktoré účelovo lákajú zákazníkov na nízke ceny, ale nakoniec váš prípad budú subdodávať začínajúcemu detektívovi alebo študentovi, ktorý si privyrába popri škole. V konečnom dôsledku budete aj tak platiť priemerné a štandardné ceny za detektívnu činnosť ale s jej výsledkom nebude spokojní, pretože detektív pracujúci na vašom prípade bude neskúsený a jeho finančné ohodnotenie nebude motivujúce.

Najčastejšie otázky

V našej spoločnosti obsadzujeme pozíciu asistenta generálneho riaditeľa. Máme vybraných niekoľko kandidátov. Môžete preveriť ich minulosť, osobný život a možné styky a prepojenia s konkurenciou?

Áno môžeme. Tento typ prípadu riešime najčastejšie. Pri preverovaní kladieme dôraz na splnenie požiadavky klienta. Monitorovanie osoby a jej každodenné zvyklosti prezradia s akým partnerom budete v budúcnosti spolupracovať. Taktiež preveríme informácie uvádzané v životopise a minulosť osoby.

Sme investičná skupina a plánujeme investovať do jedného z vybraných projektov. Vedeli by ste preveriť osoby z pozadia tohto projektu?

Určite áno. Zistené informácie o budúcich obchodných partneroch môžu ušetriť desiatky až stovky tisíc eur. Preveríme každé prepojenia osôb a zistíme spoľahlivosť vašich budúcich obchodných partnerov.

Každoročne poskytujeme finančné dary jednej Slovenskej nadácií. Viete nám zistiť, či naše peniaze končia v dobrých rukách?

Áno vieme. Podvody hrozia všade tam, kde sú ľudia a preto pri vyšetrovaní každého prípadu preverujeme aj korupčné správanie. Preveríme osoby, ktoré narábajú s majetkom nadácie a vyhodnotíme, či vaše peniaze končia v dobrých rukách.

Môžem sa spoľahnúť na vašu diskrétnosť?

Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu detektívnej služby sa odovzdávajú osobne. Dokonca každý detektív má zo zákona mlčanlivosť.

Máte záujem o profesionálne
detektívne služby?

© 2016-2022 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava