Vytvárať projekty nás baví

Jedným z cieľov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je vytváranie projektov na podporu práce súkromných detektívov. Rozdeľujeme ich do troch bodov:

  • Interné
  • Verejné
  • Technologické

Prvý projekt s názvom INVYS – Inteligentný Vyhľadávací Systém, sme vytvorili a spustili ku koncu roku 2016. Tento projekt slúži na detektívne pracovné účely, výhradné členom našej Asociácie.

Úspešný a zároveň technologický projekt Sledca, zabezpečuje zhmotnenie myšlienok našich členov na vývoj operatívnej techniky. Názov projektu sme odvodili od slangového slovného spojenia „sledka“, čo znamená sledovací útvar. 

Interný projekt

Inteligentný Vyhľadávací Systém

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

V roku 2016 sme vytvorili prvý inerný projekt INVYS (Inteligentný Vyhľadávací Systém), ktorý sme prepojili s rôznymi verejnými a neverejnými databázami.

Pomocou systému dokážu naši detektívi vyhľadať informácie o akejkoľvek osobe žijúcej na Slovensku a jej prepojenia na iné osoby alebo firmy.

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Verejný projekt

Preukaz súkromného detektíva

Preukaz súkromného detektíva vydávame len zamestnancom a blízkym spolupracovníkom detektívnych kancelárií. Každý preukaz obsahuje jedinečné identifikačné číslo a mnoho ochranných prvkov (hologram, mikrotlač, UV tlač…) proti falšovaniu/zneužitiu. Preukaz určuje príslušnosť držiteľa k detektívnej kancelárií pre ktorú pracuje.

Preukaz súkromného detektíva zvyšuje dôveryhodnosť postavenia nášho člena pred orgánmi štátnej moci. Pre viac informácií o preukaze otvorte túto stránku.

Preukaz súkromného detektíva | Preukaz súkromného vyšetrovateľa - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Technologický projekt

Sledca

Sledca | Sledca.com - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
UHF odposluch - Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Celosvetový trh špionážnej techniky je preplnený komerčnými produktmi z Číny, ktoré nie sú spoľahlivé a nezaručujú bezpečnosť citlivých dát. Projekt Sledca zabezpečuje vývoj a záverečné testovanie špeciálnych monitorovacích zariadení.

Väčšina zariadení nie je určená na civilné použitie a je dodávaná výhradne bezpečnostným zložkám v EU.

Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Chcete nás podporiť, alebo investovať do našich projektov?

© 2016-2021 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava