Sme vždy o krok vpred

Jedným z cieľov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je vytváranie projektov na podporu práce súkromných detektívov. Rozdeľujeme ich do troch bodov:

  • Interné
  • Verejné
  • Technologické

Prvý projekt s názvom Inteligentný Vyhľadávací Systém, sme vytvorili a spustili ku koncu roku 2016. Tento projekt slúži na detektívne pracovné účely, výhradné členom našej Asociácie. 

Interný projekt

Inteligentný Vyhľadávací Systém

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

V roku 2016 sme vytvorili prvý inerný projekt INVYS (Inteligentný Vyhľadávací Systém), ktorý sme prepojili s rôznymi verejnými a neverejnými databázami.

Pomocou systému dokážu naši detektívi vyhľadať informácie o akejkoľvek osobe žijúcej na Slovensku a jej prepojenia na iné osoby alebo firmy.

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Verejný projekt

Preukaz súkromného detektíva

Preukaz súkromného detektíva vydávame len zamestnancom a blízkym spolupracovníkom detektívnych kancelárií. Každý preukaz obsahuje jedinečné identifikačné číslo a mnoho ochranných prvkov (hologram, mikrotlač, UV tlač…) proti falšovaniu/zneužitiu. Preukaz určuje príslušnosť držiteľa k detektívnej kancelárií pre ktorú pracuje.

Preukaz súkromného detektíva zvyšuje dôveryhodnosť postavenia nášho člena pred orgánmi štátnej moci. Pre viac informácií o preukaze otvorte túto stránku.

Preukaz súkromného detektíva | Preukaz súkromného vyšetrovateľa - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Technologický projekt

Odposluchy

Sledca | Sledca.com - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
UHF odposluch - Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Celosvetový trh špionážnej techniky je preplnený komerčnými produktmi z Číny, ktoré nie sú spoľahlivé a nezaručujú bezpečnosť citlivých dát. Zabezpečujeme vývoj a záverečné testovanie špeciálnych monitorovacích zariadení.

Väčšina zariadení nie je určená na civilné použitie a je dodávaná výhradne bezpečnostným zložkám v EU.

Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Chcete nás podporiť, alebo investovať do našich projektov?

© 2016-2022 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava