Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Tvoríme inovatívne projekty.

Jedným z cieľov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je aj vytváranie projektov na podporu práce súkromných detektívov.

Sledca.com

Celosvetový trh špionážnej techniky je preplnený komerčnými produktmi z Číny, ktoré nie sú spoľahlivé a nezaručujú bezpečnosť citlivých dát. Projekt Sledca zabezpečuje vývoj a záverečné testovanie špeciálnych monitorovacích zariadení. Väčšina zariadení nie je určená na civilné použitie a je dodávaná výhradne bezpečnostným zložkám v EU.

Investigator.sk

Projekt Investigator sme vytvorili za účelom priblíženia práce detektívov a vyšetrovateľov z verejného a súkromného sektora.

Preukaz súkromného detektíva

Preukaz súkromného detektíva vydávame len zamestnancom a blízkym spolupracovníkom detektívnych kancelárií. Každý preukaz obsahuje svoje identifikačné čislo a mnoho ochranných prvkov proti falšovaniu/zneužitiu. Preukaz určuje príslušnosť držiteľa k detektívnej kancelárií pre ktorú pracuje.

Inteligentný vyhľadávací systém

V roku 2016 sme začali navrhovať systém pre súkromných detektívov, ktorý by pomáhal v ich detektívnej činnosti. Snažili sme sa zjednodušiť a spojiť informáčné systémy do jedného vyhľadávača a tak ušetriť čas súkromným detektívom a osobám k získavaniu informácií.