Technológie napredujú

Cieľom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov je zavádzať projekty zamerané na podporu činnosti súkromných detektívov. Tieto projekty sa dajú rozdeliť do troch kategórií:

  • Interné
  • Verejné
  • Technologické

Okrem toho, naša Asociácia neustále hľadá spôsoby, ako rozšíriť a zlepšiť služby poskytované svojim členom. V rámci tejto snahy plánujeme v budúcnosti predstaviť ďalšie projekty a nástroje, ktoré zefektívnia prácu súkromných detektívov a investigatívnych novinárov a prispejú k rozvoju celého odvetvia. 

Sme otvorení spolupráci s inými organizáciami a odborníkmi v oblasti technológií, aby sme spoločne formovali lepšiu budúcnosť pre súkromné detektívne služby na Slovensku.

Interný projekt

Inteligentný Vyhľadávací Systém

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

V roku 2016 sme navrhli náš prvý interný projekt s názvom INVYS (Inteligentný Vyhľadávací Systém), ktorý sme zintegrovali s rozličnými dostupnými a nedostupnými databázami. Tento systém umožňuje našim detektívom získavať informácie o ľuďoch žijúcich na Slovensku a ich vzťahoch s inými jednotlivcami alebo spoločnosťami.

Ďalším prínosom projektu INVYS je, že detektívi majú prístup k aktuálnym a relevantným údajom, čo zvyšuje efektivitu a úspešnosť ich vyšetrovania. V budúcnosti plánujeme neustále aktualizovať a vylepšovať systém, aby sme pokryli širšie spektrum informácií a zabezpečili lepšiu podporu. Súčasne sa zameriavame na spoluprácu s relevantnými inštitúciami a odborníkmi, aby sme spoločne zlepšili úroveň súkromných detektívnych služieb na Slovensku.

Inteligentny vyhľadávací systém INVYS - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Verejný projekt

Preukaz súkromného detektíva

Vydávanie preukazov súkromných detektívov je obmedzené na zamestnancov a blízkych spolupracovníkov detektívnych agentúr. Každý preukaz je opatrený jedinečným identifikačným číslom a radom bezpečnostných prvkov (hologram, mikrotlač, UV tlač atď.) na ochranu proti falšovaniu alebo zneužitiu. Preukaz tiež zobrazuje príslušnosť držiteľa k agentúre, pre ktorú pôsobí.

V budúcnosti plánujeme zaviesť ďalšie opatrenia na zlepšenie poverenia a štandardov súkromných detektívov v rámci celého odvetvia, a tým posilniť pozíciu súkromných detektívov na Slovensku.

 Pre viac informácií o preukaze navštívte príslušnú stránku..

Preukaz súkromného detektíva | Preukaz súkromného vyšetrovateľa - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Technologický projekt

Odposluchy

Sledca | Sledca.com - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
UHF odposluch - Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Globálny trh so špionážnou technikou je preplnený komerčnými výrobkami z Číny, ktoré nie sú spoľahlivé a nezabezpečujú ochranu citlivých informácií. S cieľom zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť, sa zameriavame na vývoj a konečné testovanie špeciálnych sledovacích zariadení. 

Väčšina týchto zariadení nie je určená pre bežné použitie a je dodávaná výlučne bezpečnostným zložkám v rámci Európskej únie.

Odposluch - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Máte záujem nás podporiť alebo prispieť financiami na naše projekty?

Investovaním do našich projektov nielenže prispievate k napredovaniu súkromného detektívneho odvetvia, ale zároveň podporujete inovácie a technologický rozvoj. Vďaka vašej podpore budeme schopní realizovať viac projektov, ktoré prispejú k lepšiemu pochopeniu a zvládaniu nových výziev v oblasti bezpečnosti a súkromia.

Okrem finančnej podpory môžete zvážiť aj iné spôsoby, ako nám pomôcť, napríklad prostredníctvom spolupráce na konkrétnych projektoch, zdieľaním odborných znalostí alebo poskytnutím potrebných zdrojov. Ak máte záujem o podporu alebo investovanie do našich projektov, neváhajte nás kontaktovať, aby sme mohli prediskutovať možnosti spolupráce a spoločne nájsť optimálne riešenie.

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tel: 02/90 90 53 45
Threema ID: J496E2Z4

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava