Registrácia ochrannej známky

Lukáš H.

Predseda SASD

V posledných rokoch sme v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov svedkami zvyšujúceho sa záujmu o našu odbornú pomoc, a zároveň aj rôznych pokusov o zneužívanie našej renomovanej značky. Aby sme zachovali integritu, dôveryhodnosť a unikátnosť nášho mena a loga, rozhodli sme sa ich zaregistrovať ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Registrácia ochrannej známky

Toto rozhodnutie nie je len vyjadrením nášho záväzku k excelentnosti v oblasti detektívnych služieb, ale je to aj dôkaz toho, že chceme chrániť našu značku, našich členov a ich potenciálnych klientov pred možným zavádzaním alebo neetickými praktikami zo strany tretích strán.

Výhody registrácie ochrannej známky zahŕňajú:

  1. Exkluzívne práva: Registrácia značky nám poskytuje výhradné práva používať náš názov a logo. To znamená, že žiadna iná organizácia alebo jednotlivec nemôže používať podobný názov alebo logo na podobné služby bez nášho súhlasu.

  2. Legálna obrana: V prípade, že by sa niekto pokúsil kopírovať, imitovať alebo zneužiť našu značku, máme pevný právny základ, na ktorom môžeme stavať svoju obranu.

  3. Zvýšená hodnota značky: Ochranná známka zvyšuje hodnotu našej značky a posilňuje našu pozíciu na trhu, čím priťahuje kvalitnejších partnerov a klientov pre naše členské detektívne kancelárie.

  4. Dôvera a renomé: Registrovaná značka znamená pre klientov istotu, že sa obracajú na overenú a dôveryhodnú organizáciu.

Výsledky výberového konania za nezávislého detektívneho konzultanta

Vyjadrenie Asociácie ku „konkurenčnému“ boju