Profesionálne detektívne služby

Vyšetrovanie nevery

Dohľadové operácie

Použijeme všetky dostupné technické prostriedky na vzdialený dohľad cieľovej osoby.

Zaznamenávanie komunikácie

Stále informácie o tom, čo napíše vaša polovička do mobilného telefónu.

Monitoring manžela / manželky

Pri monitoringu osoby je nutné fyzické sledovanie, ktoré sa vykonáva v teréne.

Informácie o milenke / milencovi

Po odhalení nevery vieme získať informácie o bydlisku, rodinnom stave, zamestnaní a dennom pohybe milenca

Pátranie po osobách

Pátranie po pobyte

Previerkou vo verejných i neverejných databázach zistíme kľúčové informácie o možnom pohybe alebo pobyte hľadanej osoby.

Vypátrať a monitorovať

Po zistení pobytu osoby vieme podniknúť kroky pre následný dlhodobý monitoring.

Termovízia

Disponujeme bezpilotným dronom s termovíziou, monokulárnou termovíziou a vozidlom s pevnou montážou termovízie.

Spolupráca s CPPO

Projekt HAKA- Cielené pátranie po osobách pomáha našej práci pri pátraní po stratených osobách na celom území SR.

Monitoring osôb

Vzdialené monitorovanie

Technické monitorovanie osôb pomocou špeciálnej monitorovacej techniky.

Dlhodobý monitoring osoby

Pri dlhodobom monitoringu osôb je nutné fyzické sledovanie, ktoré sa vykonáva v teréne.

Trestná činnosť

Naši detektívi sú ochotní vstúpiť aj do závadového prostredia a získavať informácie o trestnej činnosti.

Veľké operácie

Disponujeme kapacitami profesionálov z oboru pre veľké spravodajské operácie.

Preverenie obchodných partnerov

Preverenie bonity

Minulosť obchodného partnera

Rozhovor s bývalými zamestnancami

Monitoring osoby

Preverenie spoľahlivosti

Krádeže vo firme

Monitoring zamestnancov

Technické monitorovanie osôb pomocou špeciálnej monitorovacej techniky.

Dlhodobý monitoring firmy

Skryté kamery, odposluchy

V prestrojení za zamestnanca

Silné organizované skupiny vo väčších firmách sa dajú rozložiť iba z vnútra.

Výsluch zamestnancov

Detektívna ochrana

VIP osobná ochrana

Zabezpečenie ochrany kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí.

Kontrasledovanie

Záložný tím zabezpečuje a vyhodnocuje bezpečnosť chránenej osoby tak, aby o tom nevedela.

Vyšetrovanie nevery

Pátranie po osobe

Monitoring osby

Preverenie obchodneho partnera

Krádeže vo firme

Detektívna ochrana

Detektívne služby

Náš súkromný detektív využíva špeciálne upravené vozidlá, ktoré umožňujú dokonalé pozorovanie a zabezpečuje mu nenápadnosť pri riešení akéhokoľvek typu prípadu. Súčasťou našej výbavy sú pokročilé operatívno-technické prostriedky. Využívajú ich taktiež bezpečnostné zložky SR .

Našim cieľom nie je brať peniaze za „sedenie v aute“. Pri riešení detektívnej služby uprednostňujeme dlhodobejšie a hlbšie rozpracovanie prípadu pomocou techniky, ktorú môžeme ovládať na diaľku. Náš tím je zložený z členov, ktorí sa uvedenou problematikou zaoberajú na profesionálnej úrovni už niekoľko rokov. Náš Súkromný detektív má dostatočné skúsenosti a znalosti. Vie konať v osobitných situáciách a je pripravený ich efektívne riešiť. Vlastné pobočky máme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku a v Rakúsku. Detektívne služby sme schopní poskytnúť kdekoľvek v zahraničí.

Náš súkromný detektív vám pomoc v krízových obchodných situáciách a súkromných záležitostiach. Náš Súkromný detektív pracuje v utajení. Pôsobí na celom území Slovenska.
Detektívne služby spojené s hľadaním majetku a osôb, zabezpečovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v konaní pred súdom alebo správnym orgánom. Taktiež získavame informácie týkajúce sa osobného stavu občanov, fyzických alebo právnických osôb alebo ich majetkových pomerov. Získavame informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a vyhľadávame porušenia ohrozujúce obchodné tajomstvo.

Detektívne služby poskytujeme tiež finančným a štátnym inštitúciam. Taktiež spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky na odhaľovaní závažnej trestnej činnosti.

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov a náš licencovaný súkromný detektív zabezpečujú detektívne služby tiež v okresných mestách ako:

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, , Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Bytča, Čadča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky , Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levoča, Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov.

© 2016-2019 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava