Výsledky výberového konania za nezávislého detektívneho konzultanta

Lukáš H.

Predseda SASD

V rámci našej misie sme sa nedávno rozhodli iniciovať založenie čestnej funkcie Nezávislého detektívneho konzultanta. Tento krok prišiel v reakcii na rastúci dopyt po detektívnych službách cez našu Asociáciu.

Výsledky výberového konania za nezávislého detektívneho konzultanta

Našim zámerom bolo zabezpečiť, aby potenciálni klienti mali k dispozícii kompetentného a skúseného profesionála, ktorý by im poskytoval odborné rady, usmerňoval ich k správnym službám a zabezpečil, že ich potreby budú pochopené a riešené.

Po dôkladných rozhovoroch s viacerými kandidátmi sme uskutočnili hlasovanie, v ktorom bol v pomere 100% hlasov zvolený za Nezávislého detektívneho konzultanta náš člen Mgr. Lukáš Tomík, na nasledujúce 5-ročné obdobie. Svojím profesionálnym prístupom, dlhoročnými skúsenosťami v oblasti a intenzívnym záujmom o rozvoj detektívnej praxe sa pán Tomík stavia do čela tejto dôležitej funkcie.

O Nezávislom detektívnom konzultantovi

Nezávislý detektívny konzultant nie je len zástupcom klienta pred členskou detektívnou kanceláriou. Je to odborník s hlbokými znalosťami v oblasti detektívnej činnosti, ktorý dokáže poskytnúť odborné rady, analyzovať konkrétne potreby klienta a odporučiť najvhodnejšie riešenie či postup.

Naša Asociácia je hrdá na to, že má v radoch takého kompetentného a skúseného konzultanta ako je pán Tomík. Ako Nezávislý detektívny konzultant bude zabezpečovať, že záujemcovia o detektívne služby dostanú najvyšší štandard služieb, ktorý si zaslúžia.

Viac informácií o pôsobení Nezávislého detektívneho konzultanta a jeho dôležitom postavení v rámci našej Asociácie nájdete na tejto stránke.

Začatie vydávania preukazov súkromného detektíva

Registrácia ochrannej známky