Vytvorenie loga, webstránky a konceptu Asociácie

Lukáš H.

Predseda SASD

Sme si vedomí, že náš imidž a branding majú zásadný význam v tom, ako nás vnímajú potenciálni klienti našich členov, partneri a širšia verejnosť. Rozhodnutie zastrešovať výhradne profesionálne detektívne kancelárie prinieslo so sebou aj potrebu prezentovať sa nadštandardným brandingom.

Vytvorenie loga, webstránky a konceptu Asociácie

Kľúčovým krokom v tomto smere bolo vytvorenie našej oficiálnej webstránky. Chceli sme, aby naši návštevníci mali absolútnu dôveru v našu Asociáciu a jej členov.

Takisto, vizuálna identita a branding sú kľúčové aspekty, ktoré odzrkadľujú hodnoty a filozofiu organizácie. Myšlienka konceptu Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov bola výsledkom niekoľkomesačnej práce, počas ktorej sme hľadali správne symboly, farby a dizajn, ktoré by nás charakterizovali. Vytvorenie loga sa ukázalo byť kľúčovým procesom, na ktorý náš zakladateľ osobne dozeral niekoľko mesiacov. Symbolika sovy, znamenajúca múdrosť, bdelosť a výnimočné schopnosti pozorovania, spolu so slovenským štátnym znakom, vytvára silný vizuálny obraz, ktorý zdôrazňuje našu príslušnosť k slovenskému územiu a zároveň naše hodnoty a poslanie.

V dnešnom svete je vizuálna identita a branding často tým prvým, čo ľudia uvidia a vnímajú. Je to kľúčová súčasť, cez ktorú vyžarujeme naše hodnoty, misiu a víziu verejnosti. V Slovenskej Asociácii Súkromných Detektívov chápeme túto dôležitosť a snažíme sa prezentovať voči verejnosti so všetkou serióznosťou, profesionalitou a transparentnosťou.

Spustenie systému INVYS

Registrácia Asociácie na Ministerstve vnútra