Wiki / Bezpečná likvidácia digitálnych dát

Bezpečná likvidácia digitálnych dát

Bezpečná likvidácia digitálnych dát

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

Digitálne dáta môžu obsahovať citlivé informácie, ako sú osobné údaje, finančné záznamy alebo obchodné tajomstvá. Ak tieto dáta padnú do nesprávnych rúk, môže to viesť k závažným dôsledkom, vrátane finančných strát, poškodenie reputácie a ohrozenie bezpečnosti.

Bezpečná likvidácia digitálnych dát

Metódy Bezpečnej Likvidácie

Existujú rôzne metódy likvidácie digitálnych dát, pričom každá z nich má svoje špecifické využitie v závislosti od povahy dát a požadovaného stupňa bezpečnosti.

Prepísanie Dát (Data Wiping):

Prepísanie dát (Data Wiping) je proces, pri ktorom sú pôvodné dáta na digitálnom zariadení, ako je pevný disk, USB, SD karta alebo SSD, trvalo odstránené a nahradené inými dátami, často náhodnými alebo bezvýznamnými informáciami. Tento proces zaisťuje, že pôvodné dáta už nie sú obnoviteľné, čo je kritické pre ochranu súkromia a zabezpečenie dát.

Softvérové Nástroje na Prepísanie Dát

Na trhu existuje množstvo softvérových riešení pre bezpečné prepísanie dát. Tu sú niektoré z najlepších nástrojov pre rôzne typy médií:

 1. DBAN (Darik’s Boot and Nuke):

  Jedná sa o bezplatný, open-source nástroj, ktorý je vhodný pre úplné odstránenie všetkých dát z pevných diskov. Nie je však určený pre SSD, pretože jeho metóda môže skrátiť životnosť SSD.

 2. Eraser:

  Tento bezplatný nástroj pre systémy Windows umožňuje užívateľom naplánovať prepísanie a vybrať rôzne metódy prepísania.

 3. CCleaner:

  Okrem svojich funkcií pre čistenie systému, CCleaner ponúka aj nástroj na bezpečné vymazanie dát z pevných diskov.

 4. Blancco Drive Eraser:

  Toto je komerčný nástroj, ktorý ponúka rozsiahle možnosti a je vhodný pre organizácie, ktoré potrebujú dôkladné a certifikované metódy likvidácie dát.

 5. Parted Magic:

  Tento nástroj obsahuje sadu softvérov pre správu disku, vrátane nástrojov na prepísanie dát. Je vhodný pre rôzne typy úložísk, vrátane SSD.

SSD disky používajú inú technológiu na ukladanie dát ako tradičné pevné disky (HDD). Z tohto dôvodu môže byť prepísanie dát na SSD komplikovanejšie. SSD používajú proces zvaný „wear leveling“, ktorý môže brániť v prepísaní niektorých častí disku. Pri SSD sa odporúča použiť funkciu zvanú „Secure Erase“, ktorá je často dostupná priamo od výrobcov SSD.

Kryptografické Vymazávanie (Cryptographic Erasing)

Kryptografické vymazávanie (Cryptographic Erasing) je metóda likvidácie dát, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou vzhľadom na jej efektívnosť a efektivitu. Tento prístup spočíva v šifrovaní celého zariadenia a následnom odstránení šifrovacieho kľúča, čo zneprístupňuje všetky dáta uložené na zariadení. V dôsledku toho sa dáta stávajú nečitateľnými a v podstate neobnoviteľnými bez príslušného kľúča.

Princíp Kryptografického Vymazávania

Kryptografické vymazávanie funguje na princípe šifrovania dát uložených na zariadení, ako sú pevné disky, SSD alebo mobilné zariadenia. Pri tomto procese sa používa šifrovací algoritmus, ktorý transformuje čitateľné dáta na šifrovanú formu, ktorá je nečitateľná bez správneho dešifrovacieho kľúča.

Ako Funguje Kryptografické Vymazávanie

 1. Šifrovanie Zariadenia: Celé zariadenie je najprv kompletné zašifrované pomocou silného šifrovacieho algoritmu.
 2. Zničenie Kľúča: Keď je potrebné vymazať dáta, šifrovací kľúč, ktorý sa používa na dešifrovanie dát, je trvalo odstránený alebo prepísaný. Bez tohto kľúča sú šifrované dáta nečitateľné a v podstate ireverzibilne stratené.

Výhody Kryptografického Vymazávania

 • Rýchlosť: Proces je oveľa rýchlejší ako tradičné metódy prepísania, pretože vymazávanie zahŕňa len zničenie kľúča, nie fyzické prepisovanie každého bitu na zariadení.
 • Bezpečnosť: Vysoká úroveň bezpečnosti, pretože šifrované dáta sú bez príslušného kľúča nečitateľné.
 • Efektívnosť: Táto metóda je účinná aj na SSD, kde tradičné metódy môžu byť menej efektívne kvôli technológii wear leveling.

Softvérové Nástroje pre Kryptografické Vymazávanie

Niektoré populárne softvérové nástroje, ktoré umožňujú kryptografické vymazávanie, zahŕňajú:

 1. BitLocker (Windows):

  Integrovaný v niektorých verziách Windows, BitLocker umožňuje šifrovanie celého disku. Kryptografické vymazávanie sa vykoná odstránením kľúča.

 2. FileVault (macOS):

  FileVault je šifrovacia funkcia v macOS, ktorá poskytuje možnosť šifrovania celého disku a následného kryptografického vymazávania.

 3. VeraCrypt:

  VeraCrypt, nástupca TrueCryptu, je softvér na šifrovanie disku, ktorý poskytuje funkcie na šifrovanie celých diskov a ich následné bezpečné vymazanie.

 4. Symantec Drive Encryption:

  Symantec ponúka komerčné riešenie pre šifrovanie disku s možnosťou kryptografického vymazávania.

Hardvérové Riešenia

Hardvérové riešenia pre bezpečnú likvidáciu dát predstavujú fyzické metódy, prostredníctvom ktorých sa nevratne zničia dáta uložené na digitálnych médiách, ako sú pevné disky (HDD), pevné disky s polovodičovou pamäťou (SSD), USB kľúče, CD/DVD disky, magnetické pásky a ďalšie typy úložísk. Tieto metódy sú kritické v situáciách, kde je potrebné zabezpečiť, že dáta nie sú obnoviteľné a sú chránené pred neoprávneným prístupom.

Dôležitosť Hardvérových Riešení

V mnohých prípadoch, najmä v súvislosti s citlivými alebo klasifikovanými informáciami, nie je dostatočné iba logické vymazanie dát (napríklad prepísanie). V týchto prípadoch prichádzajú do úvahy hardvérové riešenia, ktoré fyzicky zničia médium, čím zabraňujú akýmkoľvek pokusom o obnovu dát.

Metódy Hardvérového Vymazávania

 1. Fyzické Zničenie:

  • Rozdrvenie: Tento proces zahŕňa fyzické rozdrvenie disku na malé kúsky pomocou špeciálneho zariadenia, ako je diskový rozdrvič.
  • Prepálenie: Táto metóda zahŕňa fyzické spálenie zariadenia, čo spôsobí topenie a deformáciu, čím sa dáta stanú nečitateľnými.
  • Rozbitie: Môže zahŕňať mechanické rozbitie disku na kúsky, čím sa fyzicky zničí možnosť prístupu k dátam.
 2. Degausovanie:

  • Využitie Silného Magnetického Poľa: Degausovanie je proces, ktorý používa silné magnetické pole na narušenie orientácie magnetických častíc na magnetických médiách, ako sú pevné disky alebo magnetické pásky. Tento proces zmení alebo zničí dáta uložené na médiu.
 3. Skartovanie (Shredding):

  • Skartácia Diskov a Médií: Skartovanie je podobné rozdrveniu, ale je to proces, kde sa disky alebo iné médiá prechádzajú cez skartovač, ktorý ich rozseká na malé kúsky, čím efektívne zničí uložené dáta.

Záver

Pri manipulácii s akýmkoľvek zariadením na účely jeho zničenia je dôležité postupovať opatrne a v súlade s bezpečnostnými predpismi. Tiež je dôležité brať do úvahy environmentálny dopad a riadiť sa príslušnými predpismi týkajúcimi sa správneho zneškodnenia elektronického odpadu.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.