Wiki / CIA – Centrálna spravodajská agentúra

CIA - Centrálna spravodajská agentúra

cia - centralna spravodajska agentura

Mgr. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

Centrálna spravodajská agentúra (CIA) predstavuje pokročilé štádium v evolúcii globálneho špionážneho aparátu. Jej základy boli vytvorené prostredníctvom zriadenia Úradu strategických služieb (OSS) v roku 1942. Tento úrad sa neskôr, po prijatí Zákona o národnej bezpečnosti v roku 1947, transformoval na CIA. 

cia - centralna spravodajska agentura

O centrálnej spravodajskej agentúre

Táto inštitúcia bola vytvorená k vykonávaniu komplexnej zbierky, analýzy a distribúcie spravodajských informácií relevantných pre národnú bezpečnosť. V rámci vládnej štruktúry podlieha dohľadu Senátneho výboru pre spravodajské služby a Stáleho výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby, čím sa zabezpečuje demokratický dohľad a zodpovednosť za jej operácie. Napriek tomu, jej činnosť občas vyvolá verejnú polemiku a kritiku, čo bolo zreteľné v kontexte aféry Irán-Kontra a Watergate, kde, hoci sa jej priama účasť nepotvrdila, rezonuje podozrenie z jej možnej zapletenosti. Zásadné pochybenia, ako v prípade invázie do Zátoky svíň v roku 1961 a nesprávna identifikácia zbraní hromadného ničenia v Iraku, ďalej posilňujú diskusiu o jej efektivite a morálnej integrite v rámci medzinárodných operácií.

Sídlo a zamestnanci

Budova CIA je umiestnená na pozemku s rozlohou 100 hektárov, ktorý je vysoko zabezpečený. Nachádza sa v Langley, Virgínií. Celkové náklady na výstavbu prevýšili sumu 46 miliónov dolárov. Komplex budov na tomto pozemku je domovom pre viac ako 20 000 spravodajských špecialistov. Okrem toho, približne rovnaký počet zamestnancov je rozmiestnený v rôznych zariadeniach po USA a v amerických diplomatických misiách po celom svete, vrátane tých, ktorí sa priamo podieľajú na terénnych operáciách. Počas histórie CIA bol počet zamestnancov predmetom významných zmien, pričom po ukončení studenej vojny došlo k dramatickému poklesu. V reakcii na vzostup hrozby terorizmu zo strany Al-Káidy, ktoré prispeli k druhej vojne v Perzskom zálive, sa CIA zameria na zintenzívnenie náboru nových terénnych operatívcov a podporného personálu.

Štruktúra v CIA

CIA v súčasnosti štruktúrovaná do štyroch hlavných špecializovaných divízií, ktorých primárnym poslaním je zber a analýza spravodajských informácií. Tieto divízie sú rozlične závislé na zdrojoch, ktoré si vyžadujú buď významnú ľudskú prácu, alebo sofistikované technologické zariadenia. Riaditeľstvo operácií je špecificky poverené získavaním zahraničných spravodajských informácií prostredníctvom utajených metód a tradičnej špionáže. Touto činnosťou sa zaoberajú najmenej 1/4 z približne 8 000 zahraničných pracovníkov, vrátane dôstojníkov, ktorí koordinujú činnosti niekoľkých tisíc agentov v rôznych krajinách. Riaditeľstvo spravodajských služieb sa venuje tvorbe analytických spravodajských výstupov, od briefingov s rýchlymi reakciami po rozsiahle dlhodobé štúdie.

Vedenie CIA

Orientácia organizácie má globálny rozsah, pričom jej vedenie je štruktúrované do regionálnych divízií:

 • Africké
 • Latinskoamerické
 • Juho a Východoázijské
 • Európske
 • Blízkovýchodné
 • Slovanské
 • Euroázijské

Okrem toho existujú štyri oddelenia zamerané na specifické typy analýz:

 • zdrojové
 • obchodné
 • technologické analýzy
 • vedecký a vojenský výskum
 • analýzy vedenia a vizuálnej analýzy

Riaditeľstvo pre vedu a techniku plní podpornú funkciu v oblasti zberu a spracovania spravodajských informácií získaných prostredníctvom tajných technických metód, vrátane signálneho spravodajstva, fotografických záznamov, satelitných dát a otvorených zdrojov. Toto riaditeľstvo, so sídlom v Restone vo Virgínii, zahrnuje aj Národné stredisko pre interpretáciu fotografií a zamestnáva približne 26 000 pracovníkov, medzi ktorými sú inžinieri, fyzici, lingvisti, chemici, počítačoví programátori a analytici obrazov. Jeho zodpovednosťami sú aj poskytovanie administratívnej a technickej podpory ostatným oddeleniam a zodpovednosť za školenie operatívcov.

Od udalostí 11. septembra sa význam CIA v oblasti zberu spravodajských informácií s cieľom predchádzať hrozbám militantného islamského terorizmu, ako je Al-Káida, výrazne zvýšil. CIA čelila kritike týkajúcej sa zachytávania a vyhodnocovaní varovaní pred teroristickými útokmi a bola tiež kritizovaná za nesprávné spravodajské informácie o zbraniach hromadného ničenia v Iraku.

Riaditelia v CIA

 1. Rear Admiral Sidney Souers (Január 1946 – Jún 1946)
 2. Lieutenant General Hoyt Vandenberg (Jún 1946 – Máj 1947)
 3. Rear Admiral Roscoe H. Hillenkoetter (Máj 1947 – Október 1950)
 4. General Walter Bedell Smith (Október 1950 – Február 1953)
 5. Allen Dulles (Február 1953 – November 1961)
 6. John McCone (November 1961 – April 1965)
 7. Vice Admiral William Raborn (April 1965 – Jún 1966)
 8. Richard Helms (Jún 1966 – Február 1973)
 9. James Schlesinger (Február 1973 – Júl 1973)
 10. William Colby (September 1973 – Január 1976)
 11. George H. W. Bush (Január 1976 – Január 1977)
 12. Admiral Stansfield Turner (Marec 1977 – Január 1981)
 13. William J. Casey (Január 1981 – Január 1987)
 14. William H. Webster (Máj 1987 – August 1991)
 15. Robert Gates (November 1991 – Január 1993)
 16. R. James Woolsey (Február 1993 – Január 1995)
 17. John M. Deutch (Máj 1995 – December 1996)
 18. George Tenet (Júl 1997 – Júl 2004)
 19. Porter Goss (September 2004 – Máj 2006)
 20. Michael Hayden (Máj 2006 – Február 2009)
 21. Leon Panetta (Február 2009 – Jún 2011)
 22. David Petraeus (September 2011 – November 2012)
 23. John O. Brennan (Marec 2013 – Január 2017)
 24. Mike Pompeo (Január 2017 – April 2018)
 25. Gina Haspel (Máj 2018 – Január 2021)
 26. William J. Burns (Marec 2021 – súčasnosť)

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.