Wiki / Investovanie do Akcií

Investovanie do Akcií

Investovanie do Akcií

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

Investovanie do akcií je forma kapitálového investovania, kde investor kupuje podiely (akcie) v spoločnosti s očakávaním, že hodnota týchto akcií sa v budúcnosti zvýši. 

Investovanie do Akcií postup
Súkromný detektív

+30

Členovia našej Asociácie vám preveria dôveryhodnosť brokera, osoby alebo firmy, ktorá Vám ponúka investičnú príležitosť.

Bezplatné investičné poradenstvo

Vaše kontaktné údaje, kde vás budeme kontaktovať

Akcie predstavujú vlastnícky podiel v spoločnosti a dávajú ich držiteľom právo na časť zisku spoločnosti (dividendy) a hlasovacie práva na valnom zhromaždení. Tento typ investovania je považovaný za jednu z hlavných súčastí portfólia diverzifikovaných investícií a môže ponúkať potenciál na významný kapitálový rast, ale súčasne nesie aj vyššie riziko straty investovaného kapitálu v porovnaní s konzervatívnejšími formami investovania, ako sú napríklad štátne dlhopisy alebo vkladové účty.

Klúčové aspekty investovania do Akcií

 • Kapitálový rast: Investor získava zisk predajom akcií za vyššiu cenu, než bola ich kúpna cena. Tento rast hodnoty je dôsledkom rastu a expanzie podnikania spoločnosti alebo zvýšeného dopytu na trhu.

 • Dividendy: Niektoré spoločnosti vyplácajú svojim akcionárom časť zisku vo forme dividend. Táto výplata môže byť atraktívnym príjmom pre investorov, najmä v stabilných a ziskových podnikoch.

 • Likvidita: Akcie obchodované na verejných burzách majú vysokú likviditu, čo znamená, že ich možno ľahko kúpiť alebo predať za trhovú cenu. Táto vlastnosť umožňuje investorom flexibilitu v prístupe k ich investovanému kapitálu.

 • Diverzifikácia: Investovanie do rôznych akcií alebo sektorov môže pomôcť znížiť celkové riziko portfólia rozložením možných strát.

Riziká

 • Volatilita: Trhové ceny akcií môžu byť veľmi volatilné, čo znamená, že hodnota investície môže rýchlo rásť alebo klesať v reakcii na zmeny v hospodárskej situácii, výkonnosti spoločnosti alebo trhových sentimentoch.

 • Riziko straty kapitálu: V prípade bankrotu spoločnosti môžu akcionári prísť o celú investovanú sumu, pretože majú nárok na likvidačný zostatok až po uspokojení nárokov veriteľov.

 • Informačné asymetrie: Investorom nemusia byť vždy dostupné všetky informácie potrebné na správne rozhodovanie, čo môže viesť k neinformovaným alebo rizikovým investičným rozhodnutiam.

Stratégie investovania do Akcií

 1. Dlhodobé investovanie: Kúpa akcií s cieľom držať ich dlhodobo, zvyčajne s očakávaním, že spoločnosti budú rásť a zvyšovať svoju hodnotu.

 2. Obchodovanie: Krátkodobé kupovanie a predávanie akcií s cieľom profitovať z trhových fluktuácií.

 3. Zameranie na dividendy: Investovanie do spoločností s historiou stabilných alebo rastúcich dividendových výplat.

Najčastejších typy Akcií

  1. Modré žetóny (Blue Chips): Veľké, renomované spoločnosti s dlhou históriou stabilného výkonu, ktoré často vyplácajú dividendy. Príklady zahŕňajú Apple, Microsoft a Coca-Cola.

  2. Rastové akcie: Spoločnosti s nadpriemerným rastom príjmov alebo ziskov, ktoré reinvestujú zisky späť do spoločnosti na podporu rastu. Technologické firmy ako Amazon a Google sú typickými príkladmi.

  3. Dividendové akcie: Akcie spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú časť svojich ziskov ako dividendy, obľúbené medzi konzervatívnejšími investormi.

  4. Hodnotové akcie: Akcie, ktoré sa obchodujú za cenu nižšiu než ich vnútorná hodnota, s potenciálom pre zlepšenie a rast hodnoty.

  5. ETFs a Indexové fondy: Nie sú jednotlivé akcie, ale sú často zahrnuté v portfóliách investorov ako spôsob, ako získať expozíciu voči širokému spektru akcií s nízkymi nákladmi a jednoduchou správou.

  Tieto typy investícií predstavujú základ pre mnohé investičné stratégie, pričom každý typ ponúka rôzne úrovne rizika a potenciálnych výnosov v závislosti od individuálnych finančných cieľov a tolerancie k riziku investora.

Záver investovania do Akcií

Investovanie do akcií vyžaduje dôkladný výskum, stratégické plánovanie a ochotu prijať určité riziko. Efektívnym prístupom môže byť diverzifikácia investícií, využívanie profesionálnych finančných poradcov alebo investovanie prostredníctvom vzájomných fondov alebo ETF, ktoré poskytujú automatickú diverzifikáciu.

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

Opýtajte sa detektíva

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Súkromný detektív

+30

Viac ako 30 odborníkov

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.

Od svojho vzniku sme výrazne posunuli Slovenskú detektívnu scénu vpred. Zastupuje vybrané detektívne kancelárie, ktoré splnili prísne kritériá členstva, čím zabezpečuje najvyššie štandardy profesionality a integrity. Taktiež vydávame preukazy súkromných detektívov…

Náš Instagram

O našej Asociácii

Naša Asociácia je rešpektovanou a uznávanou organizáciou, ktorá spája a koordinuje prácu vybraných detektívnych kancelárií.