Začatie vydávania preukazov súkromného detektíva

sukromny detektiv nad mestom

Mgr. Peter Kováčik

Podpredseda & Súkromný detektív

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov sa neustále snaží zlepšovať štandardy a postavenie svojich členov na Slovensku. Vzhľadom na potreby a výzvy, ktorým čelí profesionálny súkromný detektív v teréne, sme po dlhodobej diskusii členov Asociácie iniciovali proces vydávania preukazov súkromného detektíva.

Začatie vydávania preukazov súkromného detektíva

V praxi, napríklad pri sledovaní, môžu byť súkromní detektívi nútení porušiť dopravné predpisy. V týchto situáciách je kľúčové rýchlo a jednoznačne preukázať svoje postavenie a dôvod, pre ktorý k danému konaniu došlo. Skúsenosť nás naučila, že verbálne vysvetlenie často nebýva dostatočné alebo dôveryhodné. Preto preukaz súkromného detektíva považujeme za nevyhnutný nástroj pri zabezpečovaní detektívnej činnosti.

Charakteristika preukazu súkromného detektíva

Preukaz súkromného detektíva je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky bezpečnostné štandardy. Je vo veľkosti kreditnej karty a disponuje radom ochranných prvkov, ktoré zabraňujú jeho zneužitiu:

  • Predná strana: Na prednej strane preukazu dominuje logo Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, doplnené o aktuálnu fotografiu držiteľa preukazu. Táto kombinácia umožňuje rýchlu identifikáciu detektíva.

  • Zadná strana: Tu sa nachádzajú osobné údaje detektíva, jeho rodné číslo a dátum platnosti preukazu. Tieto informácie umožňujú orgánom verejnej moci rýchlo a jednoznačne overiť platnosť preukazu a postavenie jeho nositeľa.

Týmto krokom Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov nielenže reaguje na aktuálne potreby a výzvy profesie, ale tiež posilňuje dôveryhodnosť a autoritu svojich členov voči orgánom verejnej moci a širokej verejnosti.

Registrácia Asociácie na Ministerstve vnútra

Výsledky výberového konania za nezávislého detektívneho konzultanta