Zakopanie vojnovej sekery s opozíciou

Lukáš H.

Predseda SASD

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov s potešením oznamuje historický míľnik v oblasti detektívnych služieb. Po dlhoročnom konkurenčnom súboji, ktorý často prerastal do otvorených konfliktov a sporov, sme konečne našli spôsob, ako nájsť spoločnú reč s detektívnymi kanceláriami, ktoré nie sú našimi členmi.

Zakopanie vojnovej sekery s opozíciou rok 2023

Od založenia našej Asociácie sme sa snažili podporovať kvalitu, profesionalitu a inováciu v oblasti detektívnych služieb. Avšak, rovnako ako v každom inom odvetví, konkurenčný boj môže byť často tvrdý a nekompromisný. Niektoré detektívne kancelárie mimo našej Asociácie sa postavili proti našim snahám, čo vyústilo do sérií sporov, ohovárania a záškodníckych činností, ako napríklad založenie falošnej „Asociácie Súkromných Detektívov“.

Dnešným dňom, 9. júna 2023, však oznamujeme začiatok novej kapitoly. Po intenzívnych rokovaniach a diskusiách sme uzavreli dohodu o neútočení. Cieľom tejto dohody je zabezpečiť, aby každá kancelária mohla pracovať v prospech svojich klientov bez zbytočných prekážok a konkurenčných sporov.

Uzavretie tejto dohody nie je len symbolom zmiernenia napätia medzi našimi členmi a konkurenciou. Je to svedectvom o našej ochote spolupracovať, podporovať transparentnosť a etiku v oblasti detektívnych služieb. Veríme, že táto dohoda predstavuje nový začiatok a bude základom pre mierový vzťah, ktorý posilní celý sektor detektívnych služieb na Slovensku.

V mene všetkých členov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov vyslovujeme nádej, že táto dohoda bude úspešne implementovaná a dodržiavaná.

Vytvorenie detektívneho blogu

Spustenie sekcie – Opýtajte sa detektíva