Forenzná analýza

Forenzná analýza je široko používaná v rámci detektívnej práce, pretože jej využitie dosahuje výsledky.

V kontexte právnej obhajoby môže forenzná analýza pomôcť poskytnúť dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri obhajobe klienta. Slovenská legislatíva zatiaľ neumožňuje detektívom forenzné zistenia zahrnúť do dôkazov na prípadné súdne konanie, pretože takýto dôkaz by bol nezákonný.

Avšak v súkromnej sfére je forenzná analýza kľúčová pri identifikácii podozrivých. Detektívne kancelárie často využívajú forenznú analýzu na odhalenie skrytých spojení, ktoré by inak mohli zostať nepovšimnuté. Či už ide o digitálne stopy na internete, genetické znaky v biologických dôkazoch alebo jedinečné vlastnosti v analýze rukopisu. 

Aké typy forenznej analýzi existujú?

Forenzná analýza, ktorú vykonávajú naši členovia, je široký pojem zahŕňajúci rôzne techniky a metódy používané na identifikáciu, zhromažďovanie a vyhodnocovanie dôkazov s cieľom šetrenia podozrivých aktivít alebo konkrétnych incidentov. Forenzná analýza je základom modernej kriminalistiky a je neoceniteľnou súčasťou práce detektívnych kancelárií.

Môže poskytnúť kritické informácie, ktoré môžu byť použité na zlepšenie bezpečnostných postupov a politík, na zvýšenie odolnosti proti budúcim hrozbám a na ochranu záujmov našich partnerov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je pripravený vám poskytnúť podporu a poradenstvo v akejkoľvek situácii.

Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Mgr. Lukáš Tomík

Podpredseda & CEO

V rámci nášho profesionálneho rámca sú všetky činnosti realizované prostredníctvom našich partnerských firiem, ktoré sú riadne licencované na poskytovanie detektívnych služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.