Vyhľadávanie majetku

Súkromný detektív
Lukáš Tomík - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

+30

Jednou z prvých metód, ktoré sa často využívajú pri vyhľadávaní majetku, je kontrola verejných záznamov a databáz. Tie môžu obsahovať informácie o majetku, ako sú nehnuteľnosti, vozidlá alebo podiely v spoločnostiach. Verejné záznamy môžu zahŕňať záznamy z katastrálneho úradu, registre obchodných spoločností, databázy patentov a ďalšie…

Máte záujem o túto službu?

Uvedomujeme si dôležitosť prístupnosti a flexibilnej komunikácie. Naše telefónne linky sú k dispozícii pre všetkých od 8:00 do 19:00 každý deň v týždni, vrátane víkendov.

Vyhľadávanie majetku

Proces vyhľadávania majetku začína zhromažďovaním všetkých dostupných informácií o osobe. To zahŕňa verejné záznamy, ako sú katastrálne registre, obchodné registre, súdne rozhodnutia a iné oficiálne dokumenty. Tieto záznamy často poskytujú základné informácie o nehnuteľnostiach, podieloch v spoločnostiach a iných aktívach.

Jedným zo zásadných rozdielov v prístupe k informáciám je členstvo detektíva v Slovenskej Asociácii Súkromných Detektívov. Iba členovia našej Asociácie majú exkluzívny prístup do rôznych interných databáz, ako je napríklad systém INVYS, čo im umožňuje hlbšiu a detailnejšiu analýzu. Tento prístup môže byť často rozhodujúci pri hľadaní skrytých aktív.

Tiež využívajú moderné online nástroje, ktoré umožňujú prístup k medzinárodným finančným a majetkovým záznamom.